รู้จักอาจารย์ของ
OnDemand

อาจารย์ทุกท่านของ OnDemand มีเทคนิคการสอนที่เฉพาะตัว
ไม่ซ้ำใคร ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ และยากอีกต่อไป

ประถมศึกษา - คณิตศาสตร์

พี่ชัวร์

ศิริชัย เพชรชู
ครูออนดีมานด์

พี่ป่าน

มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา
ครูออนดีมานด์

ประถมศึกษา - วิทยาศาสตร์

พี่ปาล์ม

พุทธชาด จันทร์เมือง
ครูออนดีมานด์

พี่วา

วาเลนไทน์ อินทิยศ
ครูออนดีมานด์

พี่ตั๊ก

ศุจิกา จาตุรนต์พงศา
ครูออนดีมานด์

พี่หมู

โสภณ วณิชพรประเสริฐ
ครูออนดีมานด์

พี่เฟรนด์

ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ
ครูออนดีมานด์