Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

พิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน
ต่อยอดความสำเร็จกับ
CAREER SCHOOL

Conquer Your Dream University and Build on Your Success with CAREER SCHOOL

โครงการสำหรับน้อง ๆ พิชิตคณะและอาชีพในฝัน

พิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน ต่อยอดความสำเร็จกับ CAREER SCHOOL

Conquer Your Dream University and Build on Your Success with CAREER SCHOOL

โครงการสำหรับน้อง ๆ พิชิตคณะและอาชีพในฝัน

หลักสูตรที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายที่ต้องการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในฝันด้วยรูปแบบการเรียนแบบใหม่ “Career Plus ที่เน้นปรับระดับการเรียนรายบุคคล” เสริมจุดแข็ง พัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสการสอบติด เพื่อเป้าหมายของน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ

ด้วยการผนึกกำลัง 3 สถาบันชั้นนำของ LEARN Corporation หรือที่รู้จักในชื่อ “ออนดีมานด์” ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการแนะแนวการศึกษา ได้แก่ OnDemand, TCASter และ Ignite by OnDemand ปูทางให้ผู้เรียน
เตรียมความพร้อมอย่างครอบคลุมด้วยหลักสูตรวิชาการเข้มข้น ศูนย์ฝึกฝนทำข้อสอบ และการค้นหาตัวตนผ่านการทำกิจกรรมเพื่อค้นพบกลุ่มอาชีพเฉพาะทางที่เหมาะกับผู้เรียน

จุดเด่นของโครงการ CAREER SCHOOL

เสริมจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน ตามพัฒนาการของน้องแต่ละคน

จุดเด่นของโครงการ CAREER SCHOOL

เสริมจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน ตามพัฒนาการของน้องแต่ละคน

Counseling Plus+

พี่แนะแนวส่วนตัว ติดตามการเรียน
เฉพาะบุคคล

✔️ ติดตามพัฒนาการ และความพร้อมของน้อง

✔️ ให้คำแนะนำน้องตลอดหลักสูตร

✔️ พิเศษ! กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนจากรุ่นพี่ และ/หรือ ตัวแทนอาชีพจากแต่ละสาขา

1-1 Teaching Plus+

ครูสอนส่วนตัว
เสริมทุกความเข้าใจ
ตอบทุกข้อสงสัย

✔️ เก็บตกทุกความเข้าใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทีมวิชาการแต่ละรายวิชา

✔️ ให้คำปรึกษาทุก 2 เดือน

✔️ แนะนำการเรียน หลังจากวิเคราะห์ผลสอบ MOCK เพื่อทราบจุดแข็ง และพัฒนาจุดอ่อน
ของน้อง

Personal
Book Plus+

สมุดแผนการเรียน
ที่ออกแบบและวางแผนการเรียน เพื่อเป้าหมายรายบุคคล

✔️ รายงานผลการเรียน ทุกสัปดาห์

✔️ บันทึกผลการเรียน และปรับเปลี่ยนแผนการเรียนตามพฤติกรรม และระยะเวลาเรียน

✔️ วิเคราะห์และบันทึกผลสอบ MOCK Exam ทุกเทอม

✔️ สร้างความเข้าใจในการเรียน ร่วมกับน้อง ๆ ผ่านการประชุมผู้ปกครอง

Counseling Plus+

พี่แนะแนวส่วนตัว ติดตามการเรียนเฉพาะบุคคล

✔️ ติดตามพัฒนาการ และความพร้อมของน้อง

✔️ ให้คำแนะนำน้องตลอดหลักสูตร

✔️ พิเศษ! กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ในการเรียนจากรุ่นพี่ และ/หรือ ตัวแทนอาชีพจากแต่ละสาขา

1-1 Teaching Plus​

ครูสอนส่วนตัว เสริมทุกความเข้าใจ ตอบทุกข้อสงสัย

✔️ เก็บตกทุกความเข้าใจ โดยผู้เชี่ยวชาญจากทีมวิชาการแต่ละรายวิชา

✔️ ให้คำปรึกษาทุก 2 เดือน

✔️ แนะนำการเรียน หลังจากวิเคราะห์ผลสอบ MOCK เพื่อทราบจุดแข็ง และพัฒนาจุดอ่อนของน้อง

Personal Book Plus

สมุดแผนการเรียน ที่ออกแบบและวางแผนการเรียน เพื่อเป้าหมายรายบุคคล

✔️ รายงานผลการเรียน ทุกสัปดาห์

✔️ บันทึกผลการเรียน และปรับเปลี่ยนแผนการเรียนตามพฤติกรรม และระยะเวลาเรียน

✔️ วิเคราะห์และบันทึกผลสอบ MOCK Exam ทุกเทอม

✔️ สร้างความเข้าใจในการเรียน ร่วมกับน้อง ๆ ผ่านการประชุมผู้ปกครอง

หลักสูตรที่เปิดรับใน CAREER SCHOOL

สายอาชีพแพทย์
และวิทย์สุขภาพ

สายอาชีพวิศวะ

และเทคโนโลยี

สายอาชีพบริหาร
การเงินและบัญชี

สายอาชีพแพทย์

และวิทย์สุขภาพ
สายอาชีพวิศวะ

และเทคโนโลยี
สายอาชีพบริหาร
การเงินและบัญชี

เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเป้าหมายของสายอาชีพนี้ ได้แก่ แพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ เป็นต้น นอกจากเนื้อหาทางด้านวิชาการแล้ว การเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมในแต่ละรอบการสอบ และรอบการยื่นคะแนนก็สำคัญเช่นกัน โดยจะมีทั้งหมด 4 หลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนแต่ละระดับชั้นการศึกษา รวมถึงรูปแบบ และรอบของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

*เปิดรับสมัครในจำนวนจำกัดต่อหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับระดับชั้น ม.4
ระยะเวลา 32 เดือน

เหมาะสำหรับน้องม.3 ขึ้นม.4
ที่ต้องการสอบเข้ารอบ 1 (Portflio) ทั้งหลักสูตรนานาชาติและไทย เริ่มเรียนตั้งแต่ม.4-6

หลักสูตรสำหรับระดับชั้น ม.4
ระยะเวลา 32 เดือน

เหมาะสำหรับน้องม.3 ขึ้นม.4 ที่ต้องการสอบเข้ารอบ 2 (Quota) และ 3 (Admission) เริ่มเรียนตั้งแต่ม.4-6

หลักสูตรสำหรับระดับชั้น ม.5
ระยะเวลา 20 เดือน

เหมาะสำหรับน้องม.4 ขึ้นม.5 ที่ต้องการสอบเข้ารอบ 1 (Portflio) ทั้งหลักสูตรนานาชาติและไทย เริ่มเรียนตั้งแต่ม.5-6

หลักสูตรสำหรับระดับชั้น ม.5
ระยะเวลา 20 เดือน

เหมาะสำหรับน้องม.4 ขึ้นม.5 ที่ต้องการสอบเข้ารอบ 2 (Quota) และ 3 (Admission) เริ่มเรียนตั้งแต่ม.5-6

เตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้น เพื่อเป้าหมายของสายอาชีพนี้ ได้แก่ แพทย์, เภสัชกร, ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ เป็นต้น นอกจากเนื้อหาทางด้านวิชาการแล้ว การเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมในแต่ละรอบการสอบ และรอบการยื่นคะแนนก็สำคัญเช่นกัน โดยจะมีทั้งหมด 4 หลักสูตร เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนแต่ละระดับชั้นการศึกษา รวมถึงรูปแบบ และรอบของการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

*เปิดรับสมัครในจำนวนจำกัดต่อหลักสูตร

หลักสูตรสำหรับระดับชั้น ม.4
ระยะเวลา 32 เดือน

เหมาะสำหรับน้องม.3 ขึ้นม.4 ที่ต้องการสอบเข้ารอบ 1 (Portflio) ทั้งหลักสูตรนานาชาติและไทย เริ่มเรียนตั้งแต่ม.4-6

หลักสูตรสำหรับระดับชั้น ม.4
ระยะเวลา 32 เดือน

เหมาะสำหรับน้องม.3 ขึ้นม.4 ที่ต้องการสอบเข้ารอบ 2 (Quota) และ 3 (Admission)
เริ่มเรียนตั้งแต่ม.4-6

หลักสูตรสำหรับระดับชั้น ม.5
ระยะเวลา 20 เดือน

เหมาะสำหรับน้องม.4 ขึ้นม.5 ที่ต้องการสอบเข้ารอบ 1 (Portflio) ทั้งหลักสูตรนานาชาติและไทย เริ่มเรียนตั้งแต่ม.5-6

หลักสูตรสำหรับระดับชั้น ม.5
ระยะเวลา 20 เดือน

เหมาะสำหรับน้องม.4 ขึ้นม.5 ที่ต้องการสอบเข้ารอบ 2 (Quota) และ 3 (Admission) เริ่มเรียนตั้งแต่ม.5-6

เตรียมพร้อม 4 ด้านสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสสอบติด

เตรียมพร้อม 4 ด้านสำคัญ
เพื่อเพิ่มโอกาสสอบติด

Academic Excellence​

วิชาการเข้มข้นในทุกมิติ ทั้งเพิ่มเกรดที่โรงเรียน พร้อมสอบทุกสนามแข่งขัน TCAS สอวน. สสวท. และ ภาษาอังกฤษดี ทั้ง IELTS & English Skills

Test Prep Center

ศูนย์ทดสอบเพื่อยกระดับ
คะแนนรายบุคคล ตั้งแต่เตรียมเป้าหมายการเรียน, เตรียม Portfolio, สอบ MOCK Exam และ MOCK Interview

Career Exploration​

ค้นหาตัวตนที่ใช่ในสายอาชีพของน้อง ๆ พร้อมเก็บสะสม Portfolio ผ่านกิจกรรม Workshops, Camps และ Research Projects

Community

สะสมประสบการณ์ และวางแผนแบบใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมแนะแนวตลอดหลักสูตรจากรุ่นพี่ในคณะ และรุ่นพี่จากสายอาชีพตัวจริง

Academic Excellence

วิชาการเข้มข้นในทุกมิติ ทั้งเพิ่มเกรดที่โรงเรียน พร้อมสอบทุกสนามแข่งขัน TCAS สอวน. สสวท. และ ภาษาอังกฤษดี ทั้ง IELTS & English Skills

Test Prep Center

ศูนย์ทดสอบเพื่อยกระดับคะแนนรายบุคคล ตั้งแต่เตรียมเป้าหมายการเรียน, เตรียม Portfolio, สอบ MOCK Exam และ MOCK Interview

Career Exploration

ค้นหาตัวตนที่ใช่ในสายอาชีพของน้อง ๆ พร้อมเก็บสะสม Portfolio ผ่านกิจกรรม Workshops, Camps และ Research Projects

Community

สะสมประสบการณ์ และวางแผนแบบใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมแนะแนวตลอดหลักสูตรจากรุ่นพี่ในคณะ และรุ่นพี่จากสายอาชีพตัวจริง

3 รูปแบบการเรียนที่ออกแบบพิเศษ เพื่อให้น้องสอบติด

สัมผัสประสบการณ์เรียนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ตรงประเด็น เสริมจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน เพิ่มโอกาสสอบติดมากขึ้น

3 รูปแบบการเรียนที่ออกแบบพิเศษ
เพื่อให้น้องสอบติด

สัมผัสประสบการณ์เรียนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานการเรียนรู้   ในหลายรูปแบบเพื่อ ให้เกิดการเรียนรู้ที่ตรงประเด็น เสริมจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน เพิ่มโอกาสสอบติดมากขึ้น  

440833828_357601480236370_6714703214336251490_n

Selected Online Course

คัดสรรคอร์สเรียนที่พอดีกับน้อง ทั้งด้านการเรียนรู้ และช่วงเวลาที่ควรเรียน อีกทั้งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุก Platform ผ่าน Learn Anywhere

445374209_961735788672915_1118898431413894921_n

Intensive Workshop

เก็บ Portfolio ประสบการณ์ รู้ลึก รู้จริง ผ่านการลงมือทำในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Camps, Workshops และ Projects

440930540_1477395979532247_3914630292139726424_n

Strategic Discussion

ตั้งเป้าหมายรายบุคคล เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน ไปกับ Strategic Advisor, Teaching Assistant และ รุ่นพี่ในสายอาชีพ

440833828_357601480236370_6714703214336251490_n

Selected Online Course

คัดสรรคอร์สเรียนที่พอดีกับน้องทั้งด้านการเรียนรู้ และช่วงเวลาที่ควรเรียน อีกทั้งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุก Platform ผ่าน Learn Anywhere

445374209_961735788672915_1118898431413894921_n

Intensive Workshop​

เก็บ Portfolio ประสบการณ์ รู้จริง ผ่านการลงมือทำในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง Camps, Workshops และ Projects

440930540_1477395979532247_3914630292139726424_n

Strategic Discussion

ตั้งเป้าหมายรายบุคคล เสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อนไปกับ Strategic Advisor, Teaching Assistant และรุ่นพี่ในสายอาชีพ

เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ส่งน้องๆ สอบติดหมอมากว่า 17 ปี ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

“Career School” เป็น Solution ในการเรียนที่รวบรวมทุกอย่างที่น้องต้องใช้สอบ เสริมด้วย Service ในการดูแลปรับแผนการเรียนของน้องเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จให้มากที่สุดครับ

เพราะพี่รู้ดีว่าในทุก ๆ คะแนนของน้องมีความหมาย ทำให้น้องมีโอกาสสำเร็จในการสอบเข้าคณะ และมหาวิทยาลัยที่น้องฝันไว้

หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาโดยความร่วมมือของ 3 องค์กรที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนา
ศักยภาพของน้อง เพื่อช่วยทำให้น้องประสบความสำเร็จในการสอบมากที่สุด

พี่โหน่ง (สุธี อัสววิมล)

พี่โหน่ง (สุธี อัสววิมล)

เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ส่งน้องๆ สอบติดหมอมากว่า 17 ปี ทั้งมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ

“Career School” เป็น Solution ในการเรียนที่รวบรวมทุกอย่างที่น้องต้องใช้สอบ เสริมด้วย Service ในการดูแลปรับแผนการเรียนของน้องเป็นรายบุคคล เพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จให้มากที่สุดครับ

เพราะพี่รู้ดีว่าในทุก ๆ คะแนนของน้องมีความหมาย ทำให้น้องมีโอกาสสำเร็จในการสอบเข้าคณะและ
มหาวิทยาลัยที่น้องฝันไว้ 

หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นมาโดยความร่วมมือของ 3 องค์กรที่มีจุดเด่นด้านการพัฒนา
ศักยภาพของน้อง เพื่อช่วยทำให้น้องประสบความสำเร็จในการสอบมากที่สุด

ทีมงานอาจารย์ผู้สอน

พี่วิเวียน OnDemand

นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร

⦿ แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ คะแนนสูงสุดอันดับ 1 สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ คะแนนสูงสุดอันดับ 1 การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าในมหาวิทยาลัย วิชาชีววิทยา

⦿ ผู้คิดค้นและพัฒนาเทคนิค BIO MAP และ BIO CODE เพื่อการเรียนวิชาชีววิทยา

พี่แท็ป OnDemand

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล

⦿ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ ปริญญาโท : วศ.ม.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์, AIT (คะแนนสูงสุดอันดับ 1)

⦿ ปริญญาโท : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

⦿ ผู้คิดค้นและพัฒนาเทคนิค APoint เพื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

พี่แนนนิ OnDemand

ชนิดา กิตติธนศรี

⦿ ปริญญาตรี : อักษรศาสตรบัณฑิต เอกวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ วิทยากรงานติวสหพัฒน์ Admission

⦿ ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรและเทคนิค Premier Tips เพื่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

พี่แมน OnDemand

ชัยรัตน์ กันบุญมา

⦿ อาจารย์สอน TGAT

⦿ ผู้พัฒนาหลักสูตร และเทคนิค GAT & ความถนัดแพทย์ พาร์ทเชื่อมโยง

ดร.พี่กั๊ก Ignite

ปรัชญาพงศ์ ยาศรี

⦿ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ ปริญญาโท : M.Sc. in Molecular Genetics And Genetics Engineering, Mahidol University

⦿ ปริญญาโท : M.Sc. in Science Communication, University of Glasgow, UK

⦿ ปริญญาเอก : Ph.D. in Education, University of Glasgow, UK

พี่พีค OnDemand

สุเมธินท์ แสงไตรรัตน์นุกูล

⦿ ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ ปริญญาโท : M.A. in Applied Linguistics (TESOL), The University of Sydney, Australia

⦿ ประสบการณ์สอนโรงเรียนกวดวิชามากกว่า 20 ปี

พี่เบลล์ Crest School

ณัชชา พลาพิภัทร

⦿ Managing Director Crest School ในเครือ LEARN Corporation

พี่เฟรนด์ OnDemand

ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ

⦿ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

⦿ ปริญญาตรี : รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

⦿ ปริญญาโท : M.Sc. in Science and Technology Education,Institute for Innovative Learning, Mahidol University

⦿ วิทยากรพิเศษโครงการต่างๆ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรติวพิเศษให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

พี่เกรท OnDemand

สรณภพ เทวปฏิคม

⦿ ปริญญาตรี : สาขาฟิสิกส์ Stanford University, USA (GPA 3.99 with distinction)

⦿ ปริญญาโท : Learning, Design and Technology, Stanford Graduate School of Education, USA (GPA 4.00)

⦿ เหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก

⦿ เหรียญทองการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย

พี่เคน OnDemand

เคน อรรถเวชกุล

⦿ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ ปริญญาโท : Master of Engineering in Electrical Engineering, Virginia Tech, USA

⦿ นักศึกษาทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho (MEXT)

⦿ ผู้คิดค้นและพัฒนาเทคนิค K-TIPS เพื่อการเรียนวิชาเคมี

พี่เต้ย OnDemand

ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ

⦿ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ ปริญญาโท : Master of Engineering, University of Alberta, Canada

⦿ ปริญญาเอก : Ph.D. in Engineering, University of Alberta, Canada (GPA 4.00)

⦿ คะแนนสูงสุดอันดับ 1 (100 คะแนนเต็ม) การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าในมหาวิทยาลัย วิชาฟิสิกส์

พี่โหน่ง OnDemand

สุธี อัสววิมล

⦿ ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

⦿ ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์

⦿ วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand” (ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

⦿ วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” เพื่อใช้ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ 

รีวิวจากผู้เรียน

สถิติส่งน้อง ๆ
สอบติดมหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่ผ่านมา

สถิติส่งน้อง ๆ สอบติดมหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่ผ่านมา

0

จำนวนนักเรียนที่สอบติดหมอและวิศวะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

0

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่น้องสอบติดทั่วประเทศ

0 %

ของผู้สอบติดเป็น นักเรียน OnDemand

0 %

ของผู้เรียน OnDemand บอกว่าตรงตามความคาดหวัง

0

จำนวนนักเรียนที่สอบติดหมอและวิศวะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

0

มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่น้องสอบติดทั่วประเทศ

0 %

ของผู้สอบติดเป็น นักเรียน OnDemand

0 %

ของผู้เรียน OnDemand บอกว่าตรงตามความคาดหวัง

บทความและวิดีโอที่ควรรู้

วิศวะคอม มีอาชีพอะไรน่าสนใจไปดูกัน

อยากเรียนวิศวะ เตรียมตัวยังไงให้สอบติด ?

ระหว่างหมอและวิศวะ จะเลือกเรียนอะไรดี?

เตรียมตัวยังไงให้สอบติด คณะบริหารฯ

วิศวะคอม มีอาชีพอะไรน่าสนใจไปดูกัน

อยากเรียนวิศวะ เตรียมตัวยังไงให้สอบติด ?

เตรียมตัวยังไงให้สอบติด คณะบริหารฯ

ระหว่างหมอและวิศวะ จะเลือกเรียนอะไรดี?

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ