พี่วา
วาเลนไทน์ อินทิยศ

พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
ครูออนดีมานด์

วาเลนไทน์ อินทิยศ

 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

 • อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา รายการตื่นมาติว admission ทาง GMM25 
 • อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์กันตนา มูฟวี่ มอลล์
 • ผู้ร่วมจัดโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ (3D Education Multi-Player Game 
 • อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์TutorME ทาง MONO29
 • วิทยากรโครงการอักษรคิดอักษรแคมป์โดยอักษรเจริญทัศน์และวิชาการ.คอม
 • วิทยากรโครงการเสริมศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์พิจิตร ระยอง ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ศรีสะเกษ อุทัยธานีกาแพงเพชร เป็นต้น
 • ผู้เขียนหนังสือ เฉลย ข้อสอบโควตา ม.ขอนแก่น 2553-2554 
 • ผู้เขียนหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.ปลาย สานักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ KruValentine
 • วิทยากรรับเชิญในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนอื่นๆทั่วประเทศ

คลิปตัวอย่างการสอน

ทำเนียบเด็กเก่ง

คอร์สยอดนิยม