พี่ปาล์ม
พุทธชาด จันทร์เมือง

พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
Ondemand

พุทธชาด จันทร์เมือง

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง

  • ปริญญาโท นิสิตทุน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ประสบการณ์

  • ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับประถมมากกว่า 8 ปี
  • ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์  ด้านเคมี  ในสถาบันกวดวิชา  มากกว่า 10 ปี
  • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติวO –NET วิทยาศาสตร์” ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนสามเสนนอก, อนุบาลนครราชสีมา

คลิปตัวอย่างการสอน

ทำเนียบเด็กเก่ง

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2

Pack คณิตฯ - วิทย์ Classic ป.5 เทอม 2