พี่ป่าน
มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา

"คณิตศาสตร์ (Alevel) "
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
ครูออนดีมานด์

เข้าถึง

ด้วยบุคลิก และการอธิบายเนื้อหาในบทเรียนต่างๆ ของพี่ป่านเป็นเทคนิคที่เหมาะกับเด็ก ม.ต้น ทำให้เข้าถึงน้องๆ ได้ง่าย ทำให้น้องๆ ตั้งใจรับฟังและเรียนรู้ทุกเนื่อหาที่พี่ป่านสอนได้อย่างสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อและน่าจดจำในทุกรายละเอียด

ครูออนดีมานด์

เข้าใจ

ด้วยเทคนิคการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ทั้งแบบละเอียด และเทคนิคลัดรวดเร็ว ทำให้น้องๆ ได้ฝึกทุกวิธีที่จะทำให้น้องๆเก่งขึ้น ในแบบฉบับที่น้องถนัด พร้อมด้วยการเสริมเทคนิค APoint ที่จะทำให้ทุกการใช้สูตรในวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย เหมาะกับน้องๆ มากขึ้น

ครูออนดีมานด์

มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา

  • ปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho : MEXT สาขา วิศวกรรมศาสตร์
  • สอนโครงการสอบแข่งขัน ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สอวน. สสวท. สมาคมคณิตศาสตร์ สพฐ. IJSO
  • อาจารย์รับเชิญหลักสูตร Gifted ของโรงเรียนชั้นนำ

คลิปตัวอย่างการสอน ม.ต้น

คลิปตัวอย่างการสอน ม.ปลาย

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งคณิตศาสตร์

งานรวมพล
ครูออนดีมานด์

ทุกเสียง ยืนยัน การันตี เรียนแล้วผลการเรียนดีขึ้น 100 %

Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8101-8102)

Pack 5 คณิตศาสตร์ ม.ต้น (8109-8110)

คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สพฐ รอบ 1 -2 และ IJSO

คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และจุฬาภรณฯ

คณิตศาสตร์เข้าเตรียมฯ

คณิตศาสตร์เพื่อสอบ สอวน.