ค้นหาสาขา

OnDemand ขยายพื้นที่เพิ่มสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
ตามกระแสเรียกร้องจากน้องๆ ทั่วไทย

ข้อมูลการติดต่อของ " ออนดีมานด์ "

Ondemand logo ออนดีมานด์ โลโก้

บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 444 ชั้น 14 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330​

8.00-20.00 น.

เวลาทำการสาขา OnDemand ช่วงเปิดเทอม-ปิดเทอม

ช่วงเปิดเทอม (หยุดวันจันทร์) อังคาร-ศุกร์ 12.00-20.00 น. เสาร์ 8.00-20.00 น. อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.

ช่วงปิดเทอม (เปิดบริการทุกวัน) จันทร์-เสาร์ 8.00-20.00 น.อาทิตย์ 8.00-16.00 น. นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.