คณะเรียนในใจ คณะไหนใช้คะแนนอะไรบ้างนะ!?

คณะไหนต้องสอบอะไรถึงจะติด มาดู!

สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่รู้ว่าคณะที่เราใฝ่ฝัน ต้องใช้อะไรในการยื่นสอบเข้าบ้าง วันนี้ OnDemand รวมข้อมูลการสอบมาให้น้องๆ ดูแล้ว! อย่างไรก็ตาม น้องๆ ดูข้อมูลแล้วก็อย่าลืมไปเช็คข้อมูลของทางแต่ละคณะอีกทีนะะ เพราะอาจมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆ ได้เสมอ! 

กลุ่มคณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์

TGAT, TPAT 1, A-LEVEL คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ไทย, สังคม และอังกฤษ

กลุ่มคณะจิตวิทยา, สหเวช, สาธารณสุข, เทคนิคการแพทย์, พยาบาล, วิทยาศาสตร์การกีฬา

TGAT, A-LEVEL คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ไทย, สังคง และอังกฤษ

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์, ทรัพยากรธรรมชาติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

TGAT, A-LEVEL คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และอังกฤษ

กลุ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์

TGAT, TPAT3, A-LEVEL คณิต 1, คณิต 2, ฟิสิกส์, เคมี และอังกฤษ

กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

TGAT, TPAT4, A-LEVEL คณิต 1และอังกฤษ

กลุ่มคณะเกษตร, อุตสาหกรรม, วนศาสตร์ และเทคโนโลยีเกษตร

TGAT, A-LEVEL คณิต 1, คณิต 2, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา และอังกฤษ

กลุ่มคณะบริหารธุรกิจ, พาณิชยศาสตร์และการบัญชี และเศรษฐศาสตร์

TGAT, A-LEVEL คณิต 1, คณิต 2, ไทย, สังคม, อังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

กลุ่มคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

TGAT, A-LEVEL ไทย, สังคม, อังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

กลุ่มคณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, พลศึกษา และสุขศึกษา

TGAT, TPAT5, A-LEVEL คณิต 1, คณิต 2, ไทย, สังคม และอังกฤษ

กลุ่มคณะศิลปกรรมศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ศิลปประยุกต์, ดุริยางคศิลป์, นาฏศิลป์, ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ และศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

TGAT, TPAT2, A-LEVEL ไทย, สังคม และอังกฤษ

กลุ่มคณะนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์, สังคมวิทยา และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

TGAT, A-LEVEL คณิต 1, คณิต 2, ไทย, สังคม, อังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

กลุ่มคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

TGAT, A-LEVEL คณิต 1, คณิต 2, ไทย, สังคม, อังกฤษ และภาษาต่างประเทศ

 แหล่งข้อมูล : my tcas