Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

เคมี

OnDemand

เข้าใจง่าย จำได้นาน

กระชับ เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ
เรียนรู้จากประสบการณ์
เพื่อประยุกต์ใช้จริง

มีเทคนิค K-Tips

ตัวช่วยอธิบายเนื้อหาต่างๆ เห็นภาพและ เข้าใจได้ง่าย นำไปใช้กับโจทย์ข้อสอบได้ ทุกสนาม มองภาพของข้อสอบออกได้เร็ว ตอบโจทย์มากที่สุด

Clear ทุกคำถาม

รับประกันคำตอบภายใน 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยหรือจุดที่ไม่เข้าใจ มีทีมวิชาการ Clear ได้แม่นยำ ไม่ต้องกังวล

ระบบดูเฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดของข้อสอบในบทเรียน สามารถเข้ามาดูเฉลยได้ทันที และดูไฟล์เพิ่มเติมพร้อมเฉลยได้ตลอด 24 ชม.

เคน อรรถเวชกุล

 • ผู้แทนการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ในระดับ สอวน. และสสวท.
 • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A
 • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 เข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์
 • ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
 • นักศึกษาวิจัยห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้คิดค้น พัฒนา K-TIPS เพื่อการเรียนเคมี

โสภณ วณิชพรประเสริฐ

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประสบการณ์การสอน วิทยากร และนักวิชาการ
 • ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ในสถาบันกวดวิชามากกว่า  10 ปี
 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O –NET, PAT, TCAS วิทยาศาสตร์” ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 100 โรงเรียน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิเช่น  ขอนแก่นวิทยายน เตรียมอุดมพัฒนาการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  พระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเมืองสุราษธานี

รวมพลคนเก่ง

น้องๆ ม.ต้น – ม.ปลาย เตรียมตัวให้พร้อม

วางแผนการเรียนดี สอบติดแน่นอน

ระดับชั้น

                                                       หลักสูตรวิชาเคมี

ม.ต้นPack 1 : กลุ่มพื้นฐานเคมี การแยกสาร และการเปลี่ยนแปลงPack 2 : กลุ่มความเข้มข้น กรด-เบส อะตอมและพันธะเคมี   
เตรียมสอบเข้า ม.4ติวเข้มเนื้อหาเคมีเข้า เตรียมอุดม มหิดล กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูงUpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้า มหิดลฯ และจุฬาภรณฯUpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯเคมีเพื่อสอบเข้า สอวน. ค่าย 1 
ม.ปลายPack กลุ่มอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมีPack กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์Pack กลุ่มแก๊ส อัตรา และสมดุลเคมีPack กลุ่มไฟฟ้าเคมี และ กรด-เบสPack กลุ่มเคมีอินทรีย์
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยเคมี TCASUpSkill เคมีสามัญตะลุยโจทย์ PAT 2 เคมี  

คอร์สเรียนแนะนำ