สำหรับน้องๆ ที่จะต้องเตรียมตัวติวเข้า ม.1 นั้น จะต้องเตีรยมตัวให้พร้อม กับการตะลุยโจทย์ทำข้อสอบให้ชินสำหรับพร้อมลงสนามสอบนั้น บทความนี้เรามีเทคนิคการทำข้อสอบปรนัย-ข้อสอบอัตนัย มาฝาก
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ติวเข้าม.1

ติวเข้า ม.1 เตรียมตัวให้พร้อม แนะทริคการทำข้อสอบปรนัย-อัตนัยให้ฉลุย

ติวเข้าม.1
สำหรับน้องๆ ที่จะต้องเตรียมตัวติวเข้า ม.1 นั้น จะต้องเตีรยมตัวให้พร้อม กับการตะลุยโจทย์ทำข้อสอบให้ชินสำหรับพร้อมลงสนามสอบนั้น บทความนี้เรามีเทคนิคการทำข้อสอบปรนัย-ข้อสอบอัตนัย มาฝาก
เทคนิคการทำข้อสอบปรนัย
1. มีสมาธิอ่านทำความเข้าใจคำถามอย่างระมัดระวัง อย่าให้โจทย์หลอก โดยเฉพาะคำว่า ไม่ใช่, มากที่สุด, น้อยที่สุด เป็นต้น

2. อ่านคำตอบที่เป็นตัวเลือกทั้งหมดทุกข้อ ก่อนตัดสินใจเลือกข้อที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว

3. ไม่ควรใช้เวลานานกับคำถามข้อใดข้อหนึ่ง ควรเผื่อเวลาในการทำให้ดี โดยถ้ายังคิดไม่ออก ควรเว้นไว้ก่อน แต่ต้องทำเครื่องหมายไว้เพื่อกลับมาทำ

4. ตรวจสอบเวลาและข้อสอบที่ทำ

5. หากต้องตอบคำถามข้อที่ไม่แน่ใจ ควรตัดตัวเลือกที่เห็นว่า ไม่ถูกออกก่อน แล้วพิจารณาข้อที่เหลืออย่างรอบคอบ

6. ควรทำข้อสอบให้ครบทุกข้อ

7. คำถามที่จำเป็นต้องมีการคิดคำนวณ สามารถคิดคำนวณ และทดเลขลงในกระดาษคำตอบของแบบทดสอบได้

ติวเข้า ม.1
เทคนิคการทำข้อสอบอัตนัย
1. เริ่มต้นด้วยประโยคที่เป็นคำตอบที่ตรง และถูกที่สุด

2. ตอบในย่อหน้าแรก ด้วยคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ในย่อหน้าแรกในการตอบคำถาม ให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุด

3. การตอบในย่อหน้าต่อมา เป็นเหตุผลรอง คำตอบในย่อหน้าต่อมา ต้องเป็นเหตุผลรอง และขยายย่อหน้าแรกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

4. ย่อหน้าต่อมา เป็นเนื้อหาย่อย ๆ ควรอธิบายเนื้อหาย่อยอื่น ๆ ในย่อหน้าถัดมาให้ละเอียดยิ่งขึ้น

5. ควรมีตัวอย่าง ประกอบเหตุผล โดยควรหาตัวอย่างมาประกอบการตอบคำถาม เพื่อความชัดเจนของคำตอบยิ่งขึ้น

6. ให้ข้อคิด หรือการวิเคราะห์ของตัวเองเสริม ควรมีข้อคิด หรือวิเคราะห์เนื้อหาเสริมเข้าไปในคำตอบด้วย

สำหรับน้องๆ ที่เตรียมพร้อมและต้องติวเข้า ม.1 ต้องหมั่นทำโจทย์ ทำแบบฝึกหัด ตีโจทย์ให้แตกหรือ หาตัวช่วย คอร์สติว คอร์สตะลุยโจทย์ที่จะทำให้น้องๆ เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 สามารถทำคะแนนได้สูง ondemand รวมคอร์สและแผนการเรียนระดับประถมไว้ให้น้องๆ ที่เตรียมสอบ-ติวเข้า ม.1 ได้เลือกเรียนในแบบตัวเอง