Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ข้อสอบชีวะ

เหลือเวลาไม่ถึงปี! มาดูสถิติข้อสอบชีวะ สามัญ ปี 61-62-63

ข้อสอบชีวะ

ทำความรู้จักกับชีวะ วิชาสามัญ กันครับจ้า

น้องๆ DEK 64 และ DEK65 ทุกคน นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก 9 วิชาสามัญกันอย่างแน่นอน ซึ่ง 9 วิชาสามัญนี้ได้แก่ 1. วิชาภาษาไทย

  1. 2. วิชาสังคมศึกษา
  2. 3. วิชาภาษาอังกฤษ
  3. 4. วิชาคณิตศาสตร์ 1
  4. 5. วิชาฟิสิกส์
  5. 6. วิชาเคมี
  6. 6. วิชาชีววิทยา
  7. 8. วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
  8. 9. วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (สายศิลป์)

สำหรับน้องๆ ที่อยากเข้าคณะแพทย์ น้องๆ ต้องใช้คะแนนของ 9 วิชาสามัญ สำหรับการสอบเข้าแพทย์ฯ ในระบบ กสพท. และระบบรับตรงของหลายมหาวิทยาลัย ดังนั้นชีวะ วิชาสามัญนี้จำเป็นมาก น้องต้องรู้ข้อสอบชีวะ ในเรื่องของเนื้อหาการออกสอบนั้น เนื้อหาครอบคลุม ชีวะ ม.ปลาย ทั้งหมด ข้อสอบจะออกรวมๆ ทุกบทแต่ก็ยังอยู่ในขอบเขตของเนื้อหา ม.ปลาย ครับ

จากสถิติการออกข้อสอบ 3 ปีล่าสุดที่ผ่านมา ข้อสอบชีวะจะให้น้ำหนักกับหัวข้อ พันธุศาสตร์ มากที่สุด รองลงมาคือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และระบบไหลเวียนเลือด น้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน ตามลำดับ และบทที่ออกน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่ออกเลย คือเรื่องการหายใจ การเคลื่อนที่ และอนุกรมวิธาน ตามลำดับ สถิติเหล่านี้จำเป็นมากเพราะสามารถใช้อ้างอิงบทที่จะออกสอบในปีต่อไปได้ครับ ทำให้น้องๆ รู้ว่า น้องควรเน้นเรื่องไหนมากที่สุดสำหรับข้อสอบชีวะ และเรื่องไหนรองลงมา อ่านให้ถูกจุดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การทำโจทย์และแนวข้อสอบก็สำคัญไม่แพ้กัยนะครับ ดังนั้นอย่าลืมทบทวนและฝึกทำโจทย์ให้ได้มากที่สุด!!

เรียน 

โปรโมชั่นนี้แม่วิเวียนจัดให้!

คอร์ส & แผนการเรียน ชีวะ ม.ต้น
ปีการศึกษา 2564

คอร์ส & แผนการเรียน ชีวะ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2564