Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

พี่วิเวียน
นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร

"ผู้คิดค้นพัฒนา BioMAP เพื่อการเรียนวิชาชีววิทยา"

ที่สุดของความเข้าใจ

เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นภาพ เน้นการเรียนชีวะอย่างเข้าใจ ไม่เน้นการท่องจำ สอนให้เห็นภาพ พร้อมการเชื่อมโยงในรูปแบบของ BIO MAP ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ  และจดจำเนื้อหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน

ที่สุดแห่งคุณภาพ

สอนสด ตำรา 4 สี HD ทั้งเล่ม การสอนสดจะเป็นตัวช่วยในการอัพเดทข้อสอบให้กับน้องๆได้ รวมถึงตำราที่เป็นสี  จะทำให้น้องๆเห็นภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเห็นรายละเอียดภาพได้ชัดเจน

ที่สุดของความครบถ้วน

เนื้อหากระชับ และครบถ้วนครอบคลุมทุกสนามสอบเนื้อหาในคอร์สจะมีทั้งเนื้อหาพื้นฐานตาม กระทรวง และเพิ่มเติมเนื้อหาที่มีการออกสอบจากทุกสนามสอบ

เชื่อมโยงตัวหนังสือให้เกิดภาพ คิดอย่างเป็นระบบ จำอย่างเข้าใจ ทำโจทย์ได้จริง

เทคนิคสำคัญในการเรียนชีวะ คือการจัดการข้อมูลจำนวนมากให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ จดจำ และนำไปใช้ เทคนิคของ BIOMAP จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ สามารถเข้าใจ และจดจำเนื้อหา ต่างๆได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ทำให้เกิดความรอบคอบในการวิเคราะห์เนื้อหา และนำไปใช้สอบแข่งขัน เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า BIOMAP จะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่ทำให้น้องๆ ทำข้อสอบชีววิทยาได้อย่างแน่นอน

นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร

  • แพทย์ศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 สอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โล่คะแนนสูงสุด วิชาชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน
  • โล่คะแนนสูงสุดวิชาดาราศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 วิชาชีววิทยาในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  • คะแนนสูงสุดอันดับ 2 วิชาเคมีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คลิปตัวอย่างการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งชีวะ

เสียงตอบรับจากนักเรียน

คอร์ส & แผนการเรียน ชีวะ ม.ต้น
ปีการศึกษา 2564

คอร์ส & แผนการเรียน ชีวะ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2564