tgat

เรื่องที่ DEK68 ต้องรู้ ! เกี่ยวกับ TGAT เวอร์ชันล่าสุดจาก OnDemand

tgat

TGAT หรือ Thailand General Aptitude Test

คือวิชาที่วัดความถนัดทั่วไปมีด้วยกันทั้งหมด 3 พาร์ท คือ

 1. English Communication (การสื่อสารภาษาอังกฤษ),
 2. Critical and Logical Thinking (การคิดอย่างมีเหตุผล)
 3. Future Workforce Competencies (สมรรถนะการทำงาน)

ซึ่งแต่ละพาร์ทจะมีการวัดความทักษะที่ต่างกัน มีคะแนนรวมทั้งหมด 300 คะแนน และเป็นอีก 1 วิชาที่สามารถยื่นเข้าได้หลากหลายคณะเลยทีเดียว มาทำความรู้จักกับข้อสอบ TGAT มากขึ้นกันดีกว่า 

ข้อสอบแต่ละพาร์ท วัดทักษะอะไรบ้างนะ ? 

TGAT1 English Communication (การสื่อสารภาษาอังกฤษ)

ทักษะการพูด (Speaking Skill) 50 คะแนน (30 ข้อ)

1) การถาม–ตอบ (Question-Response) 10 ข้อ

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

2) เติมบทสนทนาแบบสั้น (Short conversations) 10 ข้อ

จำนวน 3 บทสนทนา จำนวนข้อคำถาม (3 – 4  ข้อ/บทสนทนา)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

3) เติมบทสนทนาแบบยาว (Long conversations) 10 ข้อ

จำนวน 2 บทสนทนา จำนวนข้อคำถาม (5 ข้อ/บทสนทนา)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 2 ข้อ / กลาง 6 ข้อ / ยาก 2 ข้อ)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 50 คะแนน (30 ข้อ)

1) เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ (Text completion)  15 ข้อ

จำนวน 2 บทความ จำนวนข้อคำถาม (7-8 ข้อ/บทความ)

ระดับข้อสอบ (ง่าย 3 ข้อ / กลาง 9 ข้อ / ยาก 3 ข้อ)

2) อ่านเพื่อจับใจความ (Reading  comprehension) 

จำนวน 3 บทความ 

หมายเหตุ : บทความทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสาร มีจำนวนคำประมาณ 100– 200 คำ 

TGAT2 Critical and Logical Thinking (การคิดอย่างมีเหตุผล)  80 ข้อ

1) ความสามารถทางภาษา   20 ข้อ

2) ความสามารถทางตัวเลข   20 ข้อ

3) ความสามารถทางมิติสัมพันธ์   20 ข้อ

4) ความสามารถทางเหตุผล   20 ข้อ

TGAT3 Future Workforce Competencies (สมรรถนะการทำงาน)

1) การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 15 ข้อ

 • การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) 
 • การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ (Professional problem solving) 
 • ความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative thinking) 

2) การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ

 • การระบุปัญหา (Identifying problems) 
 • การแสวงหาทางออก (Generating and selecting solutions) 
 • การนำทางออกไปแก้ปัญหา (Implementation) 
 • การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง (Evaluation) 

3) การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ

 • ความตระหนักรู้ตนเอง (Self awareness) 
 • การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ (Personality and emotional control) 
 • ความเข้าใจผู้อื่น (Interpersonal understanding) 

4) การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม 15 ข้อ

 • การมุ่งเน้นการบริการสังคม (Service orientation) 
 • จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental responsibility) 
 • การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น (Creating local benefits)

ประเภทข้อสอบ ปรนัย (4 ตัวเลือก)

เพื่อวัดทัศนคติ 4 ระดับ ทุกคำตอบจะมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0-1 คะแนน

การตอบคำถาม มี 2 แบบ คือ  เลือกตอบตัวเลือกเดียว และ เลือกตอบหลายตัวเลือก

ข้อสอบ TGAT ยื่นเข้าคณะไหนได้บ้าง ?

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์ / อักษรศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะบัญชี / บริหาร
 • คณะนิเทศศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ 
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะเกษตร 
 • คณะเทคโนโลยี

แทบจะทุกคณะที่ใช้คะแนน TGAT ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัยเลยทีเดียวและสัดส่วนมากถึง 25% ขึ้นไปอีกด้วย ทั้งนี้น้อง ๆ ต้องคอยตรวจสอบบนเว็ปไซต์มหาลัยฯ เพิ่มเติมกันด้วยนะ 

เตรียมตัวยังไง ให้คะแนน TGAT 270+

1). รู้จักโครงสร้างข้อสอบเพื่อวางแผนการเตรียมตัววิชาที่ไม่ถนัดถึงถนัดมาก

2). ฝึกสรุปประเด็นสำคัญสำหรับบทความยาว

3). ฝึกทำโจทย์เพื่อให้เข้าใจข้อสอบมากขึ้น และทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจ 

4). ทำโจทย์ simulation เช่น การจับเวลาทำข้อสอบ เพื่อให้ชินกับการสอบที่มีเวลาจำกัด

9 เดือนเท่านั้นสำหรับการเรียมตัวสอบ TGAT กับ OnDemand

คอร์สติวเข้มที่รวมเนื้อหาและข้อสอบที่จำเป็นสำหรับการสอบและฝึกทำโจทย์ครบทุก 3 พาร์ท

 • สรุปเทคนิคและเนื้อหา TGAT Eng อย่างกระชับ เข้าใจง่าย ผ่านเทคนิค Premier Tips ที่รุ่นพี่พากันบอกต่อว่าเจ๋งและไม่เหมือนใคร
 • สอนเนื้อหา พร้อมยกตัวอย่างโจทย์ประกอบ
 • มีเทคนิคการคิด การตัดตัวเลือก
 • มีโจทย์ตัวอย่างจาก ทปอ.และแนวข้อสอบจริง
 • มีข้อสอบ Pretest, Quiz, Posttest ในระบบ Anywhere ให้ฝึกฝน
 • จำนวนโจทย์ในเล่มมากกว่า 1000 ข้อ

9 เดือนเท่าน้ัน ! อยากติดมหาลัยรีบเตรียมตัวให้ทัน 

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

ดีลดี ดีลเดียวก่อนหมดวันแห่งความรัก สมัครเลย

วันนี้เท่านั้น! รับ ID Book ฟรีทันที

ที่สาขาออนดีมานด์

พี่ออนดี้ส่งโมเมนต์สุดพิเศษให้น้อง

ต้อนรับวันวาเลนไทน์

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

พบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า

วันสุดท้ายแล้ว
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ

พบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่