พี่เต้ย
ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ

พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง

อัดแน่นทุกเนื้อหา ครบในทุกองค์ความรู้

อัพเดทเนื้อหา ครอบคลุมในทุกๆบทเรียน และเจาะลึกแนวข้อสอบในทุกๆสนามสอบ ครบที่สุดของการเรียนฟิสิกส์สำหรับน้องๆ

เข้มข้น แต่ไม่เครียด สอดแทรกแนวคิด และเทคนิครับมือในวันสอบ

สอนเข้าใจ น่าติดตาม ไม่น่าเบื่อ ในทุกๆเนื้อหาพร้อมสอดแทรกแนวคิดในการเรียน และเทคนิดคการพิชิตโจทย์ต่างๆมากมาย

เข้าใจ พิชิตทุกเนื้อหา ด้วยเทคนิค Supermap และ X-map

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่มากมายให้เหลือเพียง 1 หน้า ให้เห็นภาพ เข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ นำใช้ได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงของการเรียน จนถึงหน้าห้องสอบ กระชับทุกประเด็นสำคัญทุ่นแรงของน้องๆ ในการทบทวนภาพรวมเนื้อหาก่อนสอบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ครูออนดีมานด์

ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ

  • ฟิสิกส์ 100 เต็ม และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก เกรด 4.00 
  • ฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ Entrance ปี 2542
  • อดีตนักเรียนทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี Mitsubishi Electric Foundation Thailand, ระดับปริญญาโท – เอก The University of Alberta, Canada
  • อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechatronics มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยบูรพา (2553-2554)
  • อาจารย์พิเศษ Gifted Program โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ประวัติโดยย่อ

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00

คลิปตัวอย่างการสอน ม.ต้น

คลิปตัวอย่างการสอน ม.ปลาย

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งฟิสิกส์

Ondemand

ทำเนียบเด็กเก่ง ม.ปลาย

งานรวมพล
Ondemand
Ondemand
Ondemand

เสียงตอบรับจากนักเรียน

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 1-7

PACK ความถนัดวิศวกรรม PAT3 N-Series

Upskill ตะลุยโจทย์ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ