Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

พี่เต้ย
ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ

อัดแน่นทุกเนื้อหา ครบในทุกองค์ความรู้

อัพเดทเนื้อหา ครอบคลุมในทุกๆบทเรียน และเจาะลึกแนวข้อสอบในทุกๆสนามสอบ ครบที่สุดของการเรียนฟิสิกส์สำหรับน้องๆ

เข้มข้น แต่ไม่เครียด สอดแทรกแนวคิด และเทคนิครับมือในวันสอบ

สอนเข้าใจ น่าติดตาม ไม่น่าเบื่อ ในทุกๆเนื้อหาพร้อมสอดแทรกแนวคิดในการเรียน และเทคนิดคการพิชิตโจทย์ต่างๆมากมาย

เข้าใจ พิชิตทุกเนื้อหา ด้วยเทคนิค Supermap และ X-map

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่มากมายให้เหลือเพียง 1 หน้า ให้เห็นภาพ เข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ นำใช้ได้อย่างเต็มที่ในทุกช่วงของการเรียน จนถึงหน้าห้องสอบ กระชับทุกประเด็นสำคัญทุ่นแรงของน้องๆ ในการทบทวนภาพรวมเนื้อหาก่อนสอบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ

  • ฟิสิกส์ 100 เต็ม และจบการศึกษาระดับปริญญาเอก เกรด 4.00 
  • ฟิสิกส์ 100 คะแนนเต็ม ในการสอบ Entrance ปี 2542
  • อดีตนักเรียนทุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี Mitsubishi Electric Foundation Thailand, ระดับปริญญาโท – เอก The University of Alberta, Canada
  • อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Mechatronics มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยบูรพา (2553-2554)
  • อาจารย์พิเศษ Gifted Program โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

ประวัติโดยย่อ

  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
  • ปริญญาโท – เอก Faculty of Engineering, The University of Alberta, Canada ระดับปริญญาเอก 4.00

คลิปตัวอย่างการสอน ม.ต้น

คลิปตัวอย่างการสอน ม.ปลาย

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งฟิสิกส์

ทำเนียบเด็กเก่ง ม.ปลาย

เสียงตอบรับจากนักเรียน

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 1-7

PACK ความถนัดวิศวกรรม PAT3 N-Series

Upskill ตะลุยโจทย์ติวเข้มฟิสิกส์เข้าเตรียมอุดมฯ