พี่แท็ป
ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล

"ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค APoint"
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง

เน้น รากฐานความเข้าใจ
ไม่ใช่แค่การท่องจำ

อธิบายทฤษฎีต่างๆ ของวิชาคณิตให้เข้าใจอย่างแท้จริง ไม่ต้องท่องจำ เมื่อเข้าใจถึงแก่นแล้วไม่ว่าโจทย์จะมาแนวไหนก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สนุก ไปกับการเรียน
เชิงเล่าเรื่องที่ไม่น่าเบื่อ

ด้วยวิธีการอธิบายและสอนอย่างเป็นกันเอง บวกกับความสนุกสนานของพี่แท็ป จะทำให้น้องเรียนด้วยความสนุกสนาน พร้อมได้ความรู้เต็มเปี่ยม

เห็นภาพ เข้าใจง่าย
ทำโจทย์ได้กับเทคนิค APoint

สูตรคณิตศาสตร์มีมากมาย แต่พี่แท็ปได้รวมรวมสูตรทั้งหมด ให้จดจำและเข้าใจง่ายๆ  เพื่อให้น้องๆ สามารถเห็นภาพรวม และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล

 •      เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง
  • ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ (100 ตะแนนเต็ม)
  • เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค Apoint

คลิปตัวอย่างการสอน

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งคณิตฯ

งานรวมพล
Ondemand
Ondemand
Ondemand
ครูออนดีมานด์

Math Admissions TCAS (PACK)

Upskill คณิตศาสตร์สามัญฯ

Pack 1 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย(8201-8204)

Pack 5 คณิตศาสตร์ ม.ปลาย (8215-8216)

คณิตศาสตร์เข้ามหิดลฯ กำเนิดวิทย์ และจุฬาภรณฯ

Upskill ตะลุุยโจทย์คณิตศาสตร์เข้าเตรียมอุดมฯ