พี่โหน่ง
สุธี อัสววิมล

"ผู้คิดค้นระบบการเรียนแบบ OnDemand"
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง

ตัวจริง อันดับ 1 ฟิสิกส์ สอนสนุก เป็นกันเอง ครองใจน้องเสมอ

ครูฟิสิกส์อันดับ 1 สอนสนุก อย่างเป็นกันเอง สอนแบบเน้นพื้นฐานพร้อมอัดแน่นทุกเทคนิค เน้นการใช้สูตร แก้โจทย์แบบหลากหลาย พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้มากมาย

ผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาระบบการเรียนที่ตอบโจทย์กับการเรียนในยุคปัจจุบัน ให้น้องๆ สามารถเรียนและทบทวนความรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลาและ ทุกโอกาส

เข้าใจ พิชิตทุกเนื้อหา ด้วยเทคนิค Supermap และ X-map

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่มากมายให้เหลือเพียง 1 หน้า กระชับทุกประเด็นสำคัญให้เห็นภาพ เข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ นำไปใช้ทบทวนภาพรวมเนื้อหาก่อนสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

พี่โหน่ง

สุธี อัสววิมล

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์และผู้บริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์
  • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์
  • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand” (ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
  • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชาฟิสิกส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligence Theory) มาแผนกกับหลักการ Mind map ที่พัฒนาในประเทศอังกฤษ

คลิปตัวอย่างการสอน

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งฟิสิกส์

งานรวมพล
Ondemand
Ondemand
Ondemand

เสียงตอบรับจากนักเรียน

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 1-7

Pack กลศาสตร์ 1 (0201-0204)

Pack ไฟฟ้า (0216-0219)