Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

พี่เคน
เคน อรรถเวชกุล

"ครบ เคลียร์ ไม่น่าเบื่อ"

เข้าใจง่าย… จำได้นาน

กระชับ… เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ

เรียนรู้จากประสบการณ์…
เพื่อประยุกต์ใช้จริง

เคน อรรถเวชกุล

  • ผู้แทนการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ในระดับ สอวน. และสสวท.
  • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A
  • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 เข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์
  • ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
  • นักศึกษาวิจัยห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้คิดค้น พัฒนา K-TIPS เพื่อการเรียนเคมี

คลิปตัวอย่างการสอน

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งเคมี

เสียงตอบรับจากนักเรียน

Pack เคมี ม.5 เทอม2 โรงเรียนเตรียมอุดม (3213-3215)

Pack กลุ่มความเข้มข้นฯ กรด - เบส อะตอมและพันธะเคมี

Pack กลุ่มพื้นฐานเคมี การแยกสารและการเปลี่ยนแปลง