พี่เคน
เคน อรรถเวชกุล

"ครบ เคลียร์ ไม่น่าเบื่อ"
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
Ondemand
ครูออนดีมานด์

เข้าใจง่าย… จำได้นาน

ครูออนดีมานด์

กระชับ… เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ

ครูออนดีมานด์

เรียนรู้จากประสบการณ์…
เพื่อประยุกต์ใช้จริง

ครูออนดีมานด์

เคน อรรถเวชกุล

  • ผู้แทนการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ในระดับ สอวน. และสสวท.
  • เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech, U.S.A
  • ได้รับการเสนอชื่อ 1 ใน 4 เข้ารับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์
  • ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbusho
  • นักศึกษาวิจัยห้องปฏิบัติการ Intelligent Control System คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้คิดค้น พัฒนา K-TIPS เพื่อการเรียนเคมี

คลิปตัวอย่างการสอน

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งเคมี

ครูออนดีมานด์
Ondemand
Ondemand
Ondemand
Ondemand

เสียงตอบรับจากนักเรียน

Pack เคมี ม.5 เทอม2 โรงเรียนเตรียมอุดม (3213-3215)

Pack กลุ่มความเข้มข้นฯ กรด - เบส อะตอมและพันธะเคมี

Pack กลุ่มพื้นฐานเคมี การแยกสารและการเปลี่ยนแปลง