Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

TCAS65 สรุป ปฏิทิน กำหนดการ วิชาสอบ ที่ #DEK65 ต้องรู้!

TCAS65 กำหนดการออกมาแล้ว! มีเรื่องอะไรบ้างที่น้องๆ DEK65 จะต้องรู้ เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ พี่ออนดีมานด์ สรุปมาให้ ตามไปดูกันเลยคร้าบบบ

* ข้อมูล ณ วันที่ 4 ม.ค. 65
บางเรื่องยังต้องรอประกาศเพิ่มเติม / อาจมีการเปลี่ยนแปลง

📅 ปฏิทิน TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ

รอบ Portfolio

รูปแบบ : Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 7 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 7 – 8 ก.พ. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : 9 ก.พ. 65

รอบ Quota

รูปแบบ : Quota
รับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 4 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 4 – 5 ก.พ. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : 6 ก.พ. 65

รอบ Admission

รูปแบบ : Admission (ยกเลิก Admission 1&2)
รับสมัคร : 2 -10 ก.พ. 65
ประกาศผลในระบบ : #1 : 18 พ.ค. 65 , #2 : 24 พ.ค. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 18 – 19 พ.ค. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)

รอบ Direct Admission

รูปแบบ : Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด (25 พ.ค. – 5 มิ.ย. 65)
ประกาศผลในระบบ : #1 : 8 มิ.ย. 65 , #2 : 18 มิ.ย. 65
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : #1 : 8 – 9 มิ.ย. 65 , #2 : 18 – 19 มิ.ย. 65
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)

⭐️ วิธีการสมัครสอบ #GATPAT และ #วิชาสามัญ ⭐️

 
☑️ สมัครสอบที่เว็บไซต์ https://mytcas.com เท่านั้น
☑️ เลือกลำดับสนามสอบที่ต้องการได้ 5 อันดับ
– เลือกเป็น “ชื่อโรงเรียน” และเลือกสนามต่างจังหวัดได้
ระบบจะสุ่มสนามไม่เรียงลำดับตามเวลาการลงทะเบียน
☑️ หากติดรอบ Portfolio หรือ Quota แล้ว
ผู้สมัครสามารถยกเลิกการสอบได้ โดยจะคืนเงิน 50% ผ่านระบบ PromptPay
 

💰 ค่าใช้จ่ายในการสมัคร💰

 
☑️ รอบ 3 Admission เลือกสมัครได้สูงสุด 10 อันดับ
ค่าสมัครเริ่มต้น 150 บาท สูงสุด 900 บาท
☑️ #GATPAT #วิชาสามัญ สมัครได้สูงสุด 15 วิชา จาก 23 วิชา
☑️ GAT/PAT วิชาละ 140 บาท
☑️ วิชาสามัญ วิชาละ 100 บาท

⚠️ #TCAS65 เปลี่ยนทีมออกข้อสอบ⚠️

✅ เผยแพร่ Blueprint / ตัวอย่างข้อสอบ: ธ.ค. 64
☑️ สสวท. – PAT1 / PAT2 / วิชาสามัญ-คณิต-ฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ
☑️ มศว. – ไทย / สังคม / อังกฤษ
☑️ ธรรมศาสตร์ – GAT เชื่อมโยง

 

พิชิต กสพท65 ด้วยคอร์สเรียน TCAS ทั้ง 4 วิชา ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ที่เข้มข้น ครบครันที่สุด อัปเดตเนื้อหา และแนวข้อสอบ ครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ สำหรับ DEK65 โดยเฉพาะ

2399_bio_tcas_1-6_3

Pack Biology TCAS for Dek66

A Level

Pack APPLIED Math Admissions TCAS For Dek 66

3399_tcas_1-5

Pack เคมี TCAS For Dek 66

1399_physics_v-series_tcas_1

Physics V-Series TCAS For Dek 66

2399_pack_biology_tcas_

Pack Biology TCAS Platinum Version 2021

3399_tcas_pat_2_1-5_1

เคมี TCAS เล่ม 1 – 5

คอร์สยอดฮิต ของคนอยากติด หมอ 🩺

เรียน 
  

ปิดเทอม 2

เปิดเทอม 1

ปิดเทอม 1

เปิดเทอม 2

ระดับชั้นวิชามี.ค.-64เม.ย.-64พ.ค.-64มิ.ย.-64ก.ค.-64ส.ค.-64ก.ย.-64ต.ค.-64พ.ย.-64ธ.ค.-64ม.ค.-65ก.พ.-65
ม.4คณิต8281 เซต,ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล
ระบบจำนวนจริง,ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
8282 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย,ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน,เมทริกซ์8283 อัตราส่วนตรีโกณมิติ,ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชัน, ตรีโกณมิติและการประยุกต์, เวกเตอร์และทฤษฎีกราฟ
ม.5คณิต8284 ลำดับและอนุกรม, ความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน8285 แคลคูลัส, สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล8399 Math Admissions TCAS (8303-8307)
ม.6คณิต8399 Math Admissions TCAS (8303-8307)8308 ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ PAT1 / 8309 Upskill คณิตศาสตร์สามัญ8316 SOS Short Point (PATและคณิตศาสตร์สามัญ)