blueprint

TCAS Blueprint เรื่องที่ Dek67 ต้องรู้จักก่อนสอบเข้ามหาลัยฯ

blueprint

TCAS Blueprint ?

TCAS Blueprint หรือ โครงสร้างข้อสอบของระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง TGAT/TPAT สำหรับน้อง ๆ ม.5 และม.6 ที่กำลังเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย จำเป็นอย่างมากที่ควรรู้ก่อน เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในการสอบ

ตัวอย่างโครงสร้างข้อสอบ TGAT

TGAT1 English Communication (การสื่อสารภาษาอังกฤษ)

ทักษะการพูด (Speaking Skill) 50 คะแนน (30 ข้อ)

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 50 คะแนน (30 ข้อ)

TGAT2 Critical and Logical Thinking (การคิดอย่างมีเหตุผล) 80 ข้อ

TGAT3 Future Workforce Competencies (สมรรถนะการทำงาน)

การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม 15 ข้อ

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 15 ข้อ 

การบริหารจัดการอารมณ์ 15 ข้อ

การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม 15 ข้อ

ตัวอย่างโครงสร้างข้อสอบ TPAT1 มีทั้งหมด 3 พาร์ท 300 คะแนนเต็ม
 1. พาร์ท 1 เชาวน์ปัญญา (100 คะแนน)
  ข้อสอบในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เหตุผล การอ่านจับใจความ โดยการสอบพาร์ทนี้น้อง ๆ จะต้องเข้าใจทั้งคณิตศาสตร์ และการสื่อความหมายของคำในภาษาไทยอย่างถี่ถ้วน นั่นก็คือการเข้าใจเกี่ยวกับการจับประเด็นสำคัญของประโยค เพื่อให้น้องคุ้นชินกับข้อสอบ การฝึกฝนทำโจทย์จึงเป็นส่วนสำคัญมากในการทำข้อสอบพาร์ทนี้
 2. พาร์ท 2 จริยธรรมทางการแพทย์ (100 คะแนน)
  พาร์ทนี้เองเป็นอีกส่วนสำคัญของการเป็นแพทย์ ซึ่งโจทย์ของพาร์ทนี้ไม่ได้ถามแค่สถานการณ์ของการเป็นแพทย์ แต่เป็นการสอบที่วัดความเข้าใจและทัศนคติสำหรับการเป็นแพทย์ที่ดี ซึ่งเป็นการสอบสำหรับวัดหลักการเป็นหมอที่ดีในการตอบและการตัดสินใจ การมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ
 3. พาร์ท 3 เชื่อมโยง (100 คะแนน)
  พาร์ทนี้จะเน้นการวิเคราะห์ การหาความเชื่อมโยง โดยเทคนิคในการทำข้อสอบพาร์ทนี้ น้อง ๆ ควรฝึกการอ่านการวิเคราะห์ หาสาเหตุและผล ของเนื้อความในข้อสอบ การมีเทคนิคดี ๆ ในการจับประเด็นสำคัญอีกด้วย
ตัวอย่างโครงสร้างข้อสอบ TPAT3
ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 1. ส่วนที่ 1: การทดสอบความถนัด (aptitude test) ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 60 คะแนน (45 ข้อ) ประกอบด้วย (45 ข้อ)
  ด้านตัวเลข (numerical reasoning) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)
  ด้านมิติสัมพันธ์ (diagrammatic reasoning) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)
  ด้านเชิงกล (mechanical reasoning) และด้านฟิสิกส์ (physics aptitude test) (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)
 2. ส่วนที่ 2: การทดสอบความคิดและความสนใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ 40 คะแนน (25 ข้อ) ประกอบด้วย
  ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 15 ข้อ รวม 20 คะแนน)
  ความสนใจข่าวสารความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ (จำนวน 10 ข้อรวม 20 คะแนน)
บทความอื่นๆ เพิ่มเติม 👉 : OnDemand
เหลือเวลาอีก
วัน
ชั่วโมง
นาที
ชั่วโมง
นาที

ดีลดี ดีลเดียวก่อนหมดวันแห่งความรัก สมัครเลย

วันนี้เท่านั้น! รับ ID Book ฟรีทันที

ที่สาขาออนดีมานด์

พี่ออนดี้ส่งโมเมนต์สุดพิเศษให้น้อง

ต้อนรับวันวาเลนไทน์

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

พบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
วันสุดท้ายแล้ว
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ