สุธี อัสววิมล (พี่โหน่ง)
ฟิสิกส์

พัฒนาระบบการเรียน On demand ครั้งแรกในประเทศ

 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบคอมพิวเตอร์ On demand ที่แรก
 • ผู้คิดค้นและพัฒนา Super Map เพื่อการเรียนฟิสิกส์
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์

ปัจจุบัน

 • อาจารย์สอนวิชาฟิสิกส์และผู้บริหารสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์
 • ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์
 • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนแบบ “OnDemand” (ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน) เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 • วิจัยและพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ “Super Map” กับวิชาฟิสิกส์เป็นแห่งแรก โดยใช้หลักการของทฤษฏีพหุปัญญา (Multiple Intelligence Theory) มาแผนกกับหลักการ Mind map ที่พัฒนาในประเทศอังกฤษ

วิทยากรรับเชิญในโครงการต่างๆ

 • Brand’s Summer Camp ปี 2555 – 2556
 • PEPTEIN Genius Generation ปี 2554
 • B-ing B-Engineering ครั้งที่ 1
 • ETV ติวเข้ม PAT3
 • OSOTSPA Road To University 2012
 • รายการสอนศาสตร์ช่องทรูปลูกปัญญา

เข้าใจไม่ใช่จำ ทำโจทย์ได้ทุกแบบ

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่มากมายให้เหลือเพียง 1 หน้า เพื่อใช้สอบได้จริง

จับเวลาทำโจทย์ และพบโจทย์ฝึกสมองที่มากขึ้น ครอบคลุม 5 สนาม

เข้มข้น แต่ไม่เครียด สอดแทรกแนวคิด และเทคนิครับมือในวันสอบ

Video