พี่โหน่ง สุธี อัสววิมล

รายละเอียด

ผู้วิจัยและพัฒนาระบบการเรียน แบบคอมพิวเตอร์ OnDemand ที่แรก และเป็นผู้ก่อต้ังสถาบันกวดวิชา ออนดีมานด์

อัดแน‹นทุกเนื้อหา เข้มข้Œน แต่ไม่‹เครียด

สอนเข้าใจ น่าติดตาม ไม่‹น่าเบื่อ ในทุกๆ เนื้อหาพร้Œอมสอดแทรกแนวคิดในการเรียน และเทคนิคการพิชิตโจทย์ต่‹างๆมากมาย พร้อมเทคนิครับมือในวันสอบ

กระชับทุกประเด็น ดŒวยเทคนิค
Supermap และ X-map

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่มากมายใหŒเหลือเพียง 1 หน้Œา ใหŒเห็นภาพ เข้าใจ กระชับทุกประเด็นสําคัญ นําไปใชŒได้Œตั้งแต่ในหŒองเรียน จนถึงหน้ŒาหŒองสอบ

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ