พี่โหน่ง
สุธี อัสววิมล

พี่เต้ย
ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ

พี่เกรท
สรณภพ เทวปฏิคม

พี่เฟรน
ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ