สรณภพ เทวปฏิคม (พี่เกรท)
ฟิสิกส์

เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับโลก

  • เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับโลก ประจำปี 2552 ณ ประเทศเม็กซิโก
  • เหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ประจำปี 2552 ณ ประเทศมองโกเลีย
  • ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ (GPA 3.99 with distinction) จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาโทสาขา Learning, Design and Technology, Graduate School of Education (GPA 4.00)   จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เข้าใจไม่ใช่จำ ทำโจทย์ได้ทุกแบบ

สรุปสูตรฟิสิกส์ที่มากมายให้เหลือเพียง 1 หน้า เพื่อใช้สอบได้จริง

จับเวลาทำโจทย์ และพบโจทย์ฝึกสมองที่มากขึ้น ครอบคลุม 5 สนาม

เข้มข้น แต่ไม่เครียด สอดแทรกแนวคิด และเทคนิครับมือในวันสอบ

Video