tcas68

TCAS68 มาแล้ว Dek68 เตรียมตัวยังไงดี ?

tcas68

TCAS68 มาแล้ว น้องๆ Dek68 เริ่มเตรียมตัวได้

TCAS68 เป็นระบบการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนต่อระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในไทย ประจำปีการศึกษา 2568 โดยก่อนที่น้องๆจะเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยต้องรู้จักกับระะบบ TCAS โดยเฉพาะน้อง ๆ DEK68 ต้องรู้จักเลยทีเดียว มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน 

TCAS คืออะไร

TCAS คือระบบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. เปิดคัดเลือก 4 รอบ คือ รอบที่ 1 Portfolio, รอบที่ 2 Quota, รอบที่ 3 Admission และรอบที่ 4 Direct Admission

  1. รอบที่ 1 Portfolio รอบคัดเลือกบุคลลที่มีความเหมาะสนและมีผลงานเกี่ยวกับคณะนั้น ๆ พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม ผลงาน รวมถึงรางวัลต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่
  2. รอบที่ 2 Quota รอบคัดเลือกส่วนใหญ่คือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ หรือนักเรียนในพื้นที่ เช่น โควต้านักกีฬา โควต้าภาคเหนือ เป็นต้น
  3. รอบที่ 3 Admission รอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนกลาง TGAT TPAT และA-Level เป็นคะแนนคัดเลือก โดยคะแนนที่น้อง ๆ เลือกสอบ ต้องอยู่ในเกณ์ของคณะที่น้อง ๆ สนใจ สามารถเข้าไปตรวจสอบเว็บมหาลัยเพื่อเช็กเกณฑ์คะแนนต่าง ๆ เพื่อวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม
  4. รอบที่ 4 Direct Admission รอบคัดเลือกตรงจากมหาวิทยาลัย โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกจะต่างออกไปตามแต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยโดยบางคณะอาจใช้ข้อสอบของคณะเอง

ข้อสอบ TGAT TPAT คืออะไร ? ต่างกันยังไง ?

TGAT คือการวัดความถนัดทั่วไปโดยจะแบ่งออกทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่ TGAT1 การสื่อสารทางภาษาอังกฤษ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล และ TGAT3 สมรรถนะการทำงาน คะแนนรวมทั้งหมดคือ 300 คะแนนเต็ม แบ่งออกเป็นพาร์ทละ 100 คะแนน

▪️ TPAT คือ การสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา วิชาละ 100 คะแนน ได้แก่
▪️ TPAT1 ความถนัดทางแพทยศาสตร์
▪️ TPAT2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
▪️ TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
▪️ TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
▪️ TPAT5 ความถนัดทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

ข้อสอบ A-Level คืออะไร ?

ข้อสอบ A-Level คือข้อสอบที่ใช้วัดพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ โดยการทดสอบ A-Level เนื้อหาจะไม่ออกเกินหลักสูตรที่เรียนในโรงเรียน แต่จะเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง มรด้วยกันทั้งหมด 10 วิชา วิชาละ 100 คะแนน ได้แก่

▪️ A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1
▪️ A-Level 62 Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
▪️ A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์
▪️ A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์
▪️ A-Level 65 Chem วิชาเคมี
▪️ A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา
▪️ A-Level 70 Soc สังคมศึกษา
▪️ A-Level 81 Thai ภาษาไทย
▪️ A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ
▪️ A-Level 83 Fre ภาษาฝรั่งเศส
▪️ A-Level 84 Ger ภาษาเยอรมัน
▪️ A-Level 85 Jap ภาษาญี่ปุ่น
▪️ A-Level 86 Kor ภาษาเกาหลี
▪️ A-Level 87 Chi ภาษาจีน
▪️ A-Level 88 Bal ภาษาบาลี
▪️ A-Level 89 Spn ภาษาสเปน

(โดยข้อสอบ A-Level หมวดภาษาจะต้องเลือกสอบได้เพียง 1 วิชา เพราะวันและเวลาสอบวันเดียวกัน)

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม 👉 : OnDemand

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

ดีลดี ดีลเดียวก่อนหมดวันแห่งความรัก สมัครเลย

วันนี้เท่านั้น! รับ ID Book ฟรีทันที

ที่สาขาออนดีมานด์

พี่ออนดี้ส่งโมเมนต์สุดพิเศษให้น้อง

ต้อนรับวันวาเลนไทน์

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
เหลือเวลาอีก
วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

พบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ