Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Raise your kids to THINK, SOLVE and INNOVATE throrgh CODING.

Code Genius สถาบันสอน Coding อันดับหนึ่งในเมืองไทย
ที่แรกที่มีคอร์สเรียนต่อเนื่อง วางรากฐานอย่างถูกต้อง

Code Genius เป็นสถาบันเดียวที่สอน Coding ด้วยหลักสูตรต่อเนื่อง ตั้งแต่การเรียนแบบกิจกรรมสำหรับนักเรียนวัยประถมไปจนถึงการเรียนเขียนโปรแกรมระดับสูง เช่น Python, Machine Learning, Web Application, และ Arduino ด้วยหลักสูตร Coding ที่มีการปรับให้ทันสมัยตลอดเวลา นักเรียนที่เรียนกับ Code Genius จะได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกับโลกเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในศตวรรษที่ 21 โดยใช้หลักสูตรที่พัฒนาจากงานวิจัยด้านพัฒนาการเด็กของ Tufts University สหรัฐอเมริกา และทีมคุณครูที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในสาขา Programming และ Engineering มากกว่า 10 ปี

Logo_Code Genius_Slogan-02

THINK

คิดอย่างเป็นระบบ
Logo_Code Genius_Slogan-03

SOLVE

รู้จักแก้ไขปัญหา

Logo_Code Genius_Slogan-04

INNOVATE

สร้างสรรค์เทคโนโลยี

Code Genius สร้างพื้นฐานอย่างถูกต้อง
ด้วยการเรียนที่เห็นภาพ สอนโดยคุณครูที่เข้าใจจริง

code genius
  • การเรียนอย่างเห็นภาพผ่าน Project-Based Learning
  • สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอนหลายปี
  • เรียนจบแล้วเขียน
    โปรแกรมได้จริง
  • มีทีมงานวิชาการ Support
    ผู้เรียนตลอดเวลา

Code Genius ยกคลาส Onsite สู่คลาส Online คุณภาพ

Step By Step Curriculum Structure วางหลักสูตรอย่างเป็นขั้นตอน
วางรากฐานอย่างต่อเนื่อง
Code Genius มีหลักสูตรการสอนอย่างเป็นขั้นตอน วางรากฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทักษะ Coding ที่แข็งแรงให้กับนักเรียนทีละขั้น โดยจะเริ่มต้นการฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ หรือ Computational Thinking ไปพร้อมกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมผ่าน Block-Based Programming ที่เป็นระบบการเขียนโปรแกรมโดยการนำ Block ของคำสั่งต่าง ๆ มาต่อกันซึ่งทำให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้นเรียน โดยการศึกษาในรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างเป็นขั้นตอน และเตรียมความพร้อมไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับสูงผ่าน Text- Based Programming หรือการเขียนโปรแกรมผ่านตัวอักษรได้อย่างแม่นยำ ไปพร้อม ๆ กับการนำทักษะการคิดเชิงคำนวณมาต่อยอดในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะ Think, Solve และ Innovate ตลอดหลักสูตร

รีวิวจากผู้เรียน

ผลงานของนักเรียน

บรรยากาศ code genius (28)บรรยากาศ code genius (28)
บรรยากาศ code genius (39)บรรยากาศ code genius (39)
บรรยากาศ code genius (17)บรรยากาศ code genius (17)
บรรยากาศ code genius (37)บรรยากาศ code genius (37)
บรรยากาศ code genius (40)บรรยากาศ code genius (40)
บรรยากาศ code genius (36)บรรยากาศ code genius (36)
น้อง ๆ ที่เรียน กับเราจะสามารถ เป็นเจ้าของผลงานเกม และ แอนิเมชันของตัวเองได้

สมัครเรียนกับเรา

Scratch Beginner

2,250 บาท

ฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ พร้อมเขียนโปรแกรมด้วยการเรียนผ่านการสร้าง Project ที่ใช้งานได้จริงด้วย Block Programming โดยใช้เทคนิคพิเศษขั้นสูงด้วยโปรแกรม Scratch เช่น การใช้แนวคิด State Diagram, การจำลอง Gravity, การสร้างฉากต่อเนื่อง เป็นต้น

รหัสคอร์ส
CG0001

ความยาววิดีโอ(hrs)
15

ชั่วโมงที่ดูได้(hrs)
17

อายุคอร์สเรียน
6 เดือน

Scratch Advanced

2,250 บาท

ฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ พร้อมเขียนโปรแกรมด้วยการเรียนผ่านการสร้าง Project ที่ใช้งานได้จริงด้วย Block Programming โดยใช้เทคนิคพิเศษขั้นสูงด้วยโปรแกรม Scratch เช่น การใช้แนวคิด State Diagram, การจำลอง Gravity, การสร้างฉากต่อเนื่อง เป็นต้น

รหัสคอร์ส
CG0002

ความยาววิดีโอ(hrs)
15

ชั่วโมงที่ดูได้(hrs)
17

อายุคอร์สเรียน
6 เดือน

ImadeiT : The Ultimate Tower Crane

699 บาท (รวมส่ง)

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไปที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้าน Coding และการต่อวงจรไฟฟ้ามาก่อน 

The Ultimate Tower Crane นักเรียนจะได้เรียนรู้หลักการทำงานของ motor , switch , การเดินทางของกระแสไฟฟ้า รวมถึงพื้นฐานการต่อวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รหัสคอร์ส
CG0009

ความยาววิดีโอ(hrs)
1

ชั่วโมงที่ดูได้(hrs)

อายุคอร์สเรียน
15 วันหลังเข้าสู่ระบบครั้งแรก

Python Basics

4,500 บาท

สร้างพื้นฐานและความเข้าใจในภาษา Python ทั้งหมดสำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะเรียนรู้ในเรื่องของตัวแปร และ Operation พื้นฐาน, Condition (If-else), Loops ประเภทต่าง ๆ, การเขียน Functions, การ Handle กับ Errors, Object Oriented Programming (OOP) พื้นฐาน 

วางรากฐานและโครงสร้างอย่างถูกต้อง พร้อมสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งผ่านโจทย์ที่หลากหลายและตัวอย่างประกอบการเรียนที่เหมาะสมกับช่วงวัย

รหัสคอร์ส
CG0005

ความยาววิดีโอ(hrs)
24

ชั่วโมงที่ดูได้(hrs)
26.5

อายุคอร์สเรียน
6 เดือน

คอร์สทดลองเรียน Scratch Beginner

คอร์สเทดลองเรียนเขียนโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทาง Coding มาก่อน

คอร์สทดลองเรียน Scratch Advanced

คอร์สเทดลองเรียนเขียนโปรแกรม Scratch สำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทาง Coding มาก่อน 

คอร์สทดลองเรียน Python Basics

คอร์สทดลองเรียน Python Basics สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป (หรือผู้ที่สนใจตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นไป) ที่ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้าน Programming มาก่อน