Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Previous
Next

เรียนชีวะกับพี่วิเวียน!!

เข้าใจ เห็นภาพ ใช้สอบได้จริง

ที่สุดของความเข้าใจ คุณภาพ และความครบถ้วน

เน้นการเรียนชีวะอย่างเข้าใจ

ไม่เน้นการท่องจำ สอนให้เห็นภาพ
เนื้อหากระชับ ครบถ้วน
ครอบคลุมทุกสนามสอบ

เทคนิคของ BIOMAP

ช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจดจำเนื้อหา
ได้อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน
เกิดความรอบคอบในการวิเคราะห์
และนำไปใช้ สอบแข่งขันได้จริง

Clear ทุกคำถาม

รับประกันคำตอบภายใน 24 ชั่วโมง หากมีข้อสงสัยหรือจุดที่ไม่เข้าใจ มีทีมวิชาการ Clear ได้แม่นยำ ไม่ต้องกังวล

ระบบดูเฉลยละเอียด

เฉลยละเอียดของข้อสอบในบทเรียน สามารถเข้ามาดูเฉลยได้ทันที และดูไฟล์เพิ่มเติมพร้อมเฉลยได้ตลอด 24 ชม.

น้องๆ ม.ต้น – ม.ปลาย เตรียมตัวให้พร้อม

วางแผนการเรียนดี สอบติดแน่นอน

ระดับชั้น

หลักสูตรวิชาชีววิทยา

ม.ต้นPack 1 : กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา อาหาร เซลล์ พืช และระบบนิเวศPack 2 : กลุ่มกลไกมนุษย์
พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
    
เตรียมสอบเข้า
ม.4
ติวเข้มเนื้อหาชีววิทยา เข้าเตรียมอุดม มหิดล กำเนิดวิทย์ และโรงเรียนแข่งขันสูงUpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยา
เข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ
โจทย์ประยุกต์
UpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยาเข้าเตรียมอุดมฯชีววิทยาเพื่อสอน สอวน.  
ม.ปลายPack กลุ่มพื้นฐานชีววิทยาPack กลุ่มพันธุศาสตร์
และวิวัฒนาการ
Pack กลุ่มพืชPack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2Pack กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ
เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยBiology TCASUpskill
ชีววิทยาสามัญ
ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีววิทยา   

รุ่นพี่ออนดีมานด์ สอบติดที่ 1 แพทย์สถาบันดัง

รวมพลเด็กเก่ง ที่ 1 ชีวะสามัญ และ PAT 2

คอร์สแนะนำชีวะ ม.ต้น

คอร์สแนะนำชีวะ ม.ปลาย

บทความแนะนำ