จบม.3 เรียนต่ออะไรดี สายวิทย์ – สายศิลป์ต่างกันยังไง?

เรียนต่อ

น้อง ๆ ม.3 หลาย ๆ คน ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาอีกช่วงที่สำคัญเลยที่เดียว เพราะการขึ้นชั้นม.ปลายน้อง ๆ หลายโรงเรียนจะได้เลือกสายการเรียน แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียนต่ออะไร วันนี้พี่ออนดีมานด์จะพาน้อง ๆ ไปทำความรู้จักสายวิทย์ – สายศิลป์ ให้มากขึ้น จะต่อม.4 แล้วมาทำความรู้จักหลักสูตรกัน สายวิทย์ VS สายศิลป์หลัก ๆ แล้วสายการเรียนในชั้นม.ปลายจะแบ่งออกเป็น 3 สายหลัก ๆ ด้วยกันคือ สายวิทย์-คณิตฯ, สายศิลป์ – คำนวณ และ สายศิลป์ – ภาษา ซึ่งการเลือกเรียนของน้อง ๆ ควรแบ่งออกตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคนไป  สายวิทย์ – คณิต สายนี้ขึ้นชื่อว่ามีความยากค่อนข้างสูงและเรียนค่อนข้างหนักพอสมคววร แต่ก็เป็นอีกสายที่เปิดรับมากที่สุดเกือบทุกโรงเรียน เนื่องจากสายนี้สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งคณะสายวิทย์ และสายศิลป์ จึงเป็นอีกสายการเรียนที่ค่อนข้างฮิตพอสมควร สายนี้จะเน้นการเรียนไปที่วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เนื้อหาแน่นและครบพอสมควร น้องจะได้เรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพอ่มเติม บอกเลยว่าหลักสูตรสายนี้ค่อนข้างเข้มข้นและครอบคลุมเลยทีเดียว  สายศิลป์ – คำนวณสายนี้จะเน้นการเรียนในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นหลัก […]