OnDemand ทัวร์แนะแนวบิ๊กสเกล “Success Design Forum 2023” ทั่วไทย ช่วยน้องค้นหาอนาคตที่ใช่ คว้าชัย TCAS พ่วงแผนพิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน

ondemand ,ออนดีมานด์

OnDemand (ออนดีมานด์) สถาบันกวดวิชาออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย ภายใต้การดำเนินการของ LEARN Corporation (เลิร์น คอร์ปอเรชั่น) จัดมหกรรมแนะแนวการศึกษา ‘Success Design Forum 2023’ 4 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำการเป็น ‘ที่พึ่งทุกสนามสอบ’ ด้วยการแนะแนวค้นหาตัวตนที่ใช่ในวัยมัธยม พร้อมวางแผนสอบ TCAS พ่วงด้วยเคล็ดลับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในฝัน โดยทัพครูผู้เชี่ยวชาญและพาร์ตเนอร์ TCASter (ทีแคสเตอร์) และ Ignite by OnDemand (อิกไนท์ บาย ออนดีมานด์) สนับสนุนการรู้จักความชอบความถนัดของตนเองและสร้างการเรียนรู้อย่างมีความสุขในวัยมัธยม บทความอ้างอิง 👉 : OnDemand ทัวร์แนะแนวบิ๊กสเกล