GAT เชื่อมโยง สำคัญยังไง? ทำไมควรทุ่มเทเตรียมตัวสอบ GAT

GAT เชื่อมโยง

ทำไมเราควรทุ่มเทเตรียมสอบ GAT? เพราะคะแนน GAT กับการรับตรง ในหลายที่จะนำคะแนน GAT มาใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูง เช่น รับตรง วิศวะ จุฬาฯ ใช้ GAT 20% น้ำหนักเท่ากับ PAT1 ฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดคิดว่า GAT เป็นของสายศิลป์ เรียนวิทย์ก็ทิ้งไม่ได้เด็ดขาด GAT เพิ่มคะแนนง่าย และใช้เวลาน้อย ควรได้ GAT เท่าไหร่? สอบตรงจุฬาฯ และ มหาวิทยาลัยดังใช้ GAT มาก 260+ ใช้ GAT ปานกลาง 240+ ใช้ GAT น้อย 220+ ฉะนั้น ควรเก็บคะแนน GAT ให้ได้ที่ 250+ จะถือว่าสบายตัว คะแนน GAT เชื่อมโยงปี 61,62,63,64 GAT เชื่อมโยง ปี 2561 […]

10 คณะด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรกันบ้าง

คณะสื่อสาร

มาดู 10 คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ แต่ละมหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรบ้าง? ปัจจุบันคณะด้านการสื่อสารถือเป็นคณะที่ได้รับความสนใจ และมีความเติบโตในสายงาน อีกทั้งยังสามารถไปต่อยอดทำงานได้ในหลายสายหากจบคณะด้านการสื่อสาร เราจึงขอแนะนำ 10 คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ ดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยใช้ชื่ออะไรกันบ้าง 1.คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารสนเทศ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และการภาพยนตร์และภาพนิ่ง รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Management ในระดับปริญญาตรี 2.คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและความสนใจทางสื่อสารมวลชน โดยจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม 3.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจโดยมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มุ่งสู่สากล บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคม บริหารจัดการภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ค่านิยม : คุณธรรมและจริยธรรม, ความเป็นไทย, ความคิดสร้างสรรค์ และรู้ทันดิจิทัล 4.สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

เปิด 5 สาขาแพทยศาสตร์ จากซีรีส์ Hospital Playlist

hospital playlist

สร้างแรงบันดาลใจ สำหรับใครที่อยากเรียนหมอนั้น อาจจะใช้เวลาพักผ่อนโดยการดูซีรีส์ ดูสารคดีหรืออ่านหนังสือเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นหมอได้เช่นกัน บทความนี้แนะนำซีรีส์เรื่อง Hospital Playlist ซึ่งเป็นซีรีส์การแพทย์จากเกาหลี ถ่ายทอดเรื่องราวส่องชีวิตทั้งในและนอกโรงพยาบาลของกลุ่มคนที่มีชุดกาวน์สีขาวเป็นยูนิฟอร์ม เนื้อเรื่องหลักนำโดย 5 คุณหมอ ที่เลือกเรียนในสาขาการแพทย์ที่แตกต่างกัน ซึ่งแบ่งดังนี้ คุณหมออันจองวอน – กุมารศัลยแพทย์จิตใจดี ซึ่งหน้าที่ของ กุมารศัลยแพทย์หรือหมอผ่าตัดเด็ก ศัลยกรรมเด็กเป็นสาขาที่ค่อนข้างกว้าง แม้จะทำหน้าที่คล้ายคลึงกันคือ ให้การดูแลทางศัลยศาสตร์ (การผ่าตัด การดูแลก่อนและหลังการผ่าตัด) กับผู้ป่วยเด็ก หมอผ่าตัดเด็กในแต่ละสถาบันมีรายละเอียดในเรื่องขอบข่ายของโรค และอายุผู้ป่วยที่ดูแล แตกต่างกันไป ซึ่งงานประจำ ของหมอผ่าตัดเด็กได้แก่ การผ่าตัดไส้เลื่อนบริเวณขาหนีบในเด็ก การผ่าตัดเพื่อรักษาไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน การผ่าตัดแก้ไขโรคลำไส้โป่งพอง การผ่าตัดก้อนมะเร็งในช่องท้อง ซึ่งในบางโรงพยาบาลศัลยกรรมเด็ก รับคนไข้ตั้งแต่แรกคลอดกระทั่งอายุสิบห้าปี การดูแลผู้ป่วยบางราย กุมารศัลยแพทย์ร่วมดูแลตั้งแต่ระยะก่อนคลอด โดยเมื่อเทียบกับศัลยกรรมสาขาอื่นกุมารศัลยศาสตร์อาจไม่ได้รับความนิยมเท่าเนื่องจากมิได้เป็นสาขาที่สามารถสร้างรายได้มากนัก ทั้งการผ่าตัดอาจไม่เร้าใจเช่นการผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดสมอง แต่จะเน้นที่การให้ความละเอียดประณีต และใจรักในการดูแลคนไข้ตัวเล็ก ๆ และสิ่งตอบแทนประการหนึ่งที่กุมารศัลยแพทย์ได้รับอยู่เป็นประจำคือ ความสุขในการเฝ้ามองคนไข้ตัวเล็ก ๆ เหล่านั้น เติบโตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ ด้วยความผิดพร่องน้อยที่สุด คุณหมอคิมจุนฮวาน – ศัลยแพทย์ทรวงอก แม้จะดูพูดตรงดิบๆ แต่จิตใจดีมาก […]

รับมือเลื่อนสอบ กสพท.ไวขึ้น

เลื่อนสอบ กสพท.

หลังมีข่าวการเลื่อนสอบของซึ่งมีแนวโน้มสูง เกี่ยวกับการสอบ กสพท. ที่อาจจะเลื่อนสอบวิชาเฉพาะแพทย์ปี 2565 มาสอบช่วงเดือน ธ.ค.2564 ซึ่งจะมีแถลงในวันที่ 18 ส.ค.นี้ ทั้งนี้การสอบวิชาเฉพาะแพทย์ใน 3 ปีที่ผ่านมา จะถูกจัดให้สอบในช่วงต้น เม.ย. ซึ่งหากปีนี้มีการเลื่อนสอบจริงจะเป็นการเลื่อนที่เร็วกว่ากำหนดปีก่อนๆ ถึง 4 เดือน โดยเหล่านักเรียนผู้เตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์นั้น จะต้องปรับตัว รับมือเตรียมตัวสอบ บทความนี้มีเทคนิคดีๆ เพื่อรับมือการเลื่อนสอบมาฝากกัน ทุ่มเทแยกรายวิชาที่ใช้สอบ แบ่งเกณฑ์ให้ชัด 1.คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น้ำหนักเยอะมากๆ ต้องทุ่มเทให้โดยอาจจะทำการฝึกฝนและหาที่เรียนพิเศษเสริมได้เช่นกัน เน้นการเก็บเนื้อหาแบบแยกบท และทำโจทย์ให้เยอะเท่าที่จะทำได้ 2.ภาษาอังกฤษควรเตรียมความพร้อมมาเรื่อยๆ โดยเรียนสะสมและฝึกฝนไว้ตลอด พร้อมกับลงคอร์สเรียนเสริมเพิ่มทักษะ ตะลุยโจทย์ด้วย 3. ไทย+สังคมหากมีเวลาไม่พอ ให้อ่านสรุปเนื้อหาและจำจุดสำคัญเพราะเป็นวิชาที่มีรายละเอียดเยอะ แนะใช้จุดสังเกตุในการจำ เพื่อนำไปตัดช้อยส์สำหรับทำข้อสอบ 4.เคมีเน้นการทำโจทย์แยกประเด็นสำคัญที่เคยออกสอบ ควบคู่กับการลงเรียนติวเพื่อกระชับเนื้อหาและสรุปให้ตรงประเด็น ดูแนวข้อสอบเก่าๆในแต่ละปีด้วย 5.ชีวะวิชานี้อ่านหนังสือกระทรวงกับหนังสืออื่นๆควบคู่ไปด้วย เพราะแนวข้อสอบน่าจะออกแนวประยุกต์ เลยต้องเตรียมเนื้อหาอัดแน่น พร้อมเรียนพิเศษควบคู่ไปด้วย อาจดูข้อสอบเก่าๆ แนวข้อสอบการทดลองมาประยุกต์ด้วยเช่นกัน 6.ฟิสิกส์หากมีเวลาจำกัดในการอ่านและเตรียมตัวอาจต้องลองจัดตารางเวลาของตัวเองให้เหมาะสม เพื่อเก็บเนื้อหา ซึ่งถ้าหากมีเวลาเหลือให้ลงเรียนเก็บคอร์สเพื่อเน้นจุดทำคะแนนไปเลย 7.ความถนัดแพทย์ ใช้การเรียนเรียนพิเศษ พร้อมทั้งซื้อหนังสือมาอ่านทำข้อสอบควบคู่ *พาร์ทจริยธรรม […]