ฟิสิกส์ ม.ต้น บทออกบ่อย ข้อสอบเข้า ม.4 ต้องทุ่ม! ห้ามเท!

ฟิสิกส์ ม.ต้น

แผนการเรียน ฟิสิกส์ ม.ต้น คลิกเลย บทออกบ่อย ข้อสอบมหิดลฯ จะเน้นโจทย์ที่ใช้ความเข้าใจ ไม่เน้นคำนวนยากๆ ไฟฟ้า แสงและทัศนอุปกรณ์ นิวตัน ความร้อน ของเหลวและของไหล ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อ1 (ปี 62) เมื่อปรับความต่างศักย์ในวงจรดังรูป แอมมิตอร์จะอ่านค่ากระแสได้ดังกราฟ 1. 1/52. 13. 6/54. 35. 4 เฉลย ตอบ ข้อ 4 ข้อ2 (ปี 63) ยิงแสงเลเชอร์ตั้งฉากกับผิวของปริซึม ดังรูป แสงที่ออกจากปริซึมจะเป็นแสงตามเส้นใด 1. A2. B3. C4. D5. E เฉลย ตอบ ข้อ 5 ข้อ3 (ปี 63) นักเรียนออกแรงรีดเสื้อ โดยออกแรงกตเตารีด F ด้วยมุม θ […]