คอร์ส & แผนการเรียนรวม ประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2566

สำหรับสอบเข้า ม.1

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

คอร์สพิเศษสำหรับเตรียมสอบเข้า ม.1

คณิตศาสตร์ & วิทยาศาสตร์

Pack วิทย์ + คณิต ป.4 เทอม 1 (4015,4814)

Pack Cassic วิทย์,คณิต ป.4 เทอม 2 (4813,4014)

ป.5

คณิตศาสตร์ & วิทยาศาสตร์

Pack วิทย์ + คณิต ป.5 เทอม 1 (4001,4801)

Pack Cassic วิทย์,คณิต ป.5 เทอม 2 (4805,4007)

ป.6

คณิตศาสตร์ & วิทยาศาสตร์

Pack วิทย์ + คณิต ป.6 เทอม 1 (4002,4802)

Pack Cassic วิทย์,คณิต ป.6 เทอม 2 (4806,4008)

สอบเข้า ม.1

คณิตศาสตร์

ติวเข้มสอบเข้า ม.1 คณิต

Upskill คณิตฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวันและ Gifted

วิทยาศาสตร์

ติวเข้มสอบเข้า ม.1 วิทย์

Upskill วิทย์ฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวันและ Gifted

Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน