คอร์ส & แผนการเรียน คณิตศาสตร์ ม.ต้น
ปีการศึกษา 2566

คณิตศาสตร์ สำหรับสอบเข้า เตรียมอุดม มหิดลฯ จุฬาภรณฯ และโรงเรียนชั้นนำ

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

รูปแบบการเรียน

ม.1

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
8101 จำนวนและตัวเลข (พี่ป่าน)8103 เรขาคณิตเบื้องต้นและทฤษฎีบทสามเหลี่ยม (พี่ป่าน)
8102 เลขยกกำลังและโจทย์ประยุกต์ (พี่ป่าน)8104 ระบบสมการ อสมการและกราฟ (พี่ป่าน)
เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
8101 จำนวนและตัวเลข (พี่ป่าน)8103 เรขาคณิตเบื้องต้นและทฤษฎีบทสามเหลี่ยม (พี่ป่าน)8105 พหุนามและการแยกตัวประกอบ (พี่ป่าน)
8102 เลขยกกำลังและโจทย์ประยุกต์ (พี่ป่าน)8104 ระบบสมการ อสมการและกราฟ (พี่ป่าน)8106 พื้นที่ผิวและปริมาตร (พี่ป่าน)
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
8101 จำนวนและตัวเลข8103 เรขาคณิตเบื้องต้นและทฤษฎีบทสามเหลี่ยม8105 พหุนามและการแยกตัวประกอบ8107 จำนวนจริง (พี่ป่าน)
8102 เลขยกกำลังและโจทย์ประยุกต์8104 ระบบสมการ อสมการและกราฟ8106 พื้นที่ผิวและปริมาตร (พี่ป่าน)8108 ทฤษฎีบทพีทากัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ พี่ป่าน
รูปแบบการเรียน

ม.2

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด
8105 พหุนามและการแยกตัวประกอบ (พี่ป่าน)8107 จำนวนจริง (พี่ป่าน)
8106 พื้นที่ผิวและปริมาตร (พี่ป่าน)8108 ทฤษฎีบทพีทากัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ พี่ป่าน
เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
8107 จำนวนจริง (พี่ป่าน)8109 ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม (พี่ป่าน)8111 สถิติ (พี่ป่าน)
8108 ทฤษฎีบทพีทากัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ พี่ป่าน8110 พาราโบลา (พี่ป่าน)8112 ความน่าจะเป็น (พี่ป่าน)
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
8109 ทฤษฎีบทเส้นขนานและวงกลม
8110 พาราโบลา
8111 สถิติ (พี่ป่าน)
8401 สอวน คณิต
(พี่ป่าน)
8112 ความน่าจะเป็น (พี่ป่าน)
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน