บริหาร

เตรียมตัวยังไงให้สอบติด คณะบริหารฯ

บริหาร

 คณะบริหารธุรกิจ เป็นคณะที่ครอบคลุมความรู้อย่างหลากหลาย เป็นอีกคณะยอดฮิตในปัจจุบัน โดยหลักสูตรจะครอบคลุมถึงการบริหาร การจัดการ การดำเนินงานธุรกิจต่าง ๆ แตกต่างออกไปามแต่ละสาขา ซึ่งคณนี้เองก็มีหลายหลายสาขามากมายด้วยกัน เช่น

สาขาการจัดการ (Management)

เรียนเกี่ยวกับการจัดการ แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ หลักการบริหารองค์กร โดยสาขานี้จะได้เรียนแนวคิดครอบคลุมทุกพื้นฐานทุกสาขา เหมาะกับผู้ต้องการบริหารองค์กร

สาขาการตลาด (Marketing)

สาขานี้จะได้เรียนรู้แนวคิดทางการตลาดอย่างครอบคลุม เพื่อการวางแผนการตลาดอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งการวิจัดตลาด การพยากรณ์อากาศ การส่งเสริมการขาย การลาดระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการทำการตลาดใหม่

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

 สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับกระบวนการส่งออกและนำเข้าสินค้า การติดต่อสื่อสารธุรกิจและกระบวนการธุรกิจระหว่างประเทศ อุสาหกรรม รวมถึงภาพรวมธุรกิจระหว่างประเทศ เทคนิคการต่อรองเจรจา เป็นต้น

สาขาการบัญชี (Accouting)

 สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การแยกประเภทของบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวิเคราะห์บัญชีภาษี การวิเคราะห์งบการเงิน ข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยการเรียนสาขานี้จะต้องมีความรอบคอบสูง เนื่อจากจะเกี่ยวข้องกับการเงินโดยตรง

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)

สาขานี้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการวางแผนการจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด การบริหารการสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้า การจัดหาวัตถุดิบและการลำเลียงขนส่ง

อยากเข้าคณะบริหารธุรกิจ ต้องทำยังไง ?

คะแนนหลักในการเข้าคณะบริหารธุรกิจแต่ละมหาวิทยาลัยมีการใช้เกณฑ์คะแนนที่แต่กต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่มักใช้คะแนน TGAT และ A-Level คณิต 1, A-Level คณิต 2, A-Level สังคม เป็นต้น

คณะบริหารธุรกิจ จบมาแล้วทำงานอะไรได้บ้าง ?

✔️นักบัญชีที่ทำงานเป็นวิชาชีพอิสระ
✔️ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
✔️ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
✔️ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
✔️ที่ปรึกษาด้านบัญชี และการเงิน
✔️นักบัญชีที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
✔️ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
✔️อาจารย์สอนบัญชี
✔️ประกอบธุรกิจส่วนตัว
✔️นักประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
✔️นักการบริหารการเงิน
✔️นักวิเคราะห์ และบริหารสินเชื่อ
✔️บริษัทต่างประเทศ การนำเข้าส่งออกสินค้า
✔️นักการตลาด

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะบริหารธุรกิจ

แทบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเปิดรับคณะบริหารธุรกิจ แต่อาจใช้ชื่อที่แตกต่งกันออกไปตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่เปิดรับคณะบริหารธุรกิจ ได้แก่
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ฯลฯ

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

ดีลดี ดีลเดียวก่อนหมดวันแห่งความรัก สมัครเลย

วันนี้เท่านั้น! รับ ID Book ฟรีทันที

ที่สาขาออนดีมานด์

พี่ออนดี้ส่งโมเมนต์สุดพิเศษให้น้อง

ต้อนรับวันวาเลนไทน์

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
เหลือเวลาอีก
วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
วัน
ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

พบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ