Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

GAT เชื่อมโยง ทำยังไงให้ได้เต็ม 150!?

GAT / PAT ถือเป็นสนามสอบอันดับแรก ๆ ที่น้องจะต้องเจอ น้องบางคนอาจจะลงมือติวสอบ ทำแบบฝึกหัดกันอยากขะมักเขม้นแล้วใช่มั้ยครับ แต่สำหรับใครที่ยังเป็นมือใหม่ ยังไม่รู้จักว่า GAT เชื่อมโยง คืออะไร ? ต้องรีบนะครับ เพราะถ้าน้องเตรียมตัวดี ทำความเข้าใจไว้มาก ๆ 150 คะแนนเต็มก็ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมเลย

วันนี้ Ondemand จึงขอแนะนำเทคนิคที่จะช่วยให้คว้าคะแนนเต็ม วิเคราะห์แนวโน้มข้อสอบของปีถัดไป พร้อมนำตัวอย่างข้อสอบว่าหน้าตาเป็นอย่างไรมาให้ชมกัน

 

GAT เชื่อมโยง คืออะไร

 

GAT (General Aptitude Test) หรือวิชาความถนัดทั่วไป ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท คะแนนเต็มรวม 300 คะแนน (พาร์ทละ 150 คะแนน) ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

GAT เชื่อมโยง หรือ GAT ไทย

ข้อสอบที่ใช้ในการวัดความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญ การคิดเชิงวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

 

GAT ENG หรือ GAT ภาษาอังกฤษ

ข้อสอบวัดความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Speaking and Conversation, Vocabulary, Structure and Writing, Reading Comprehension

ข้อสอบ GAT เชื่อมโยง จะมีลักษณะเป็นบทความยาวประมาณ 1-2 หน้ากระดาษ ให้อ่านและหาความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือข้อความที่โจทย์กำหนดไว้ ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์แบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ ส่งผลโดยตรง เป็นองค์ประกอบ มีผลยับยั้ง หรือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลย

 ใครใครก็ได้เต็ม..เขาทำยังไง? 

GAT เชื่อมโยง

5 เทคนิค พิชิต GAT เชื่อมโยง

 
 •  

  อ่านคำสั่งให้ละเอียด

  โดยปกติแล้ว สัญลักษณ์ที่ใช้จะมีตามนี้ A แทน “ทำให้เกิด” D แทน “ประกอบด้วย” F แทน “ยับยั้ง” 99H แทน “ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย” แต่เพื่อความไม่ประมาท น้อง ๆ ควรอ่านคำสั่งก่อนเริ่มลงมือทำข้อสอบเสมอ เพราะใครจะรู้สัญลักษณ์แต่ละตัวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในปีเราก็เป็นได้ ดูให้ถี่ถ้วนก่อนว่าสัญลักษณ์แต่ละตัวว่าแทนความหมายว่าอย่างไร

   
 •  

  เขียนเลขกำกับ วงคำเชื่อมที่บอกความสัมพันธ์ต่าง ๆ

  ไฮไลท์ข้อความที่เป็นตัวหนา เปิดดูตารางและเขียนตัวเลขกำกับบนข้อความทั้งหมด รวมถึงคำที่มีความหมายเหมือนกับคำที่โจทย์กำหนดมาแต่ใช้คำที่แตกต่างกัน จากนั้นวงกลมล้อมรอบ Keywords ที่เป็นคำเชื่อมซึ่งเป็นตัวบอกใบ้ถึงความสัมพันธ์ของแต่ละคำ

   
 •  

  วาดออกมาให้เป็นภาพ

  การวาดออกมาเป็นแผนภาพจะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงข้อความได้ชัดเจนมากขึ้น โดยใช้รูปเหล่านี้เพื่อแยกประเภทความสัมพันธ์

   
 •  

  มีสติ อย่ามโน ตรวจสอบคำตอบให้ดี

  ข้อควรระวังคือ บางครั้งบทความในข้อสอบจะเป็นเรื่องราวที่น้องรู้อยู่บ้าง ทำให้เมื่ออ่านไปอาจจะเผลอเพิ่มเติมเนื้อหาที่เคยรู้มาก่อนแล้วมาไว้ในสมอง ทำให้การตีความหมายผิดไป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้น้อง ๆ เสียคะแนน ดังนั้นควรยึดเอาเฉพาะที่เขียนไว้ในบทความเท่านั้น และตรวจสอบให้ดีว่าที่ฝนคำตอบไปแล้วนั้นถูกต้องหรือไม่

   
 •  

  ฝึกทำข้อสอบเก่า

  GAT เชื่อมโยง ไม่ยาก หากรู้วิธีทำ ถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนเลยจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจนานมาก ดังนั้นการฝึกทำข้อสอบเก่าบ่อย ๆ อ่านบทความหลาย ๆ แบบ จะทำให้คุ้นเคย ไม่ตื่นเต้นในห้องสอบ

เปรียบเทียบ GAT เชื่อมโยง ของ TCAS 61 และ 62

 
GAT เชื่อมโยง
 •  

  ค่า Mean และ ค่า S.D. ลดลง ซึ่งแสดงว่า ข้อสอบในปี 62 มีความซับซ้อนมากขึ้น คะแนนเกิดการกระจายตัวมากขึ้น

 •  

  ค่าคะแนนในแต่ละช่วง โดยค่าคะแนนช่วงบน 90.01-120.00 ของปี 61 และ 62 ไม่ต่างกันมาก แต่ค่าคะแนนช่วงสูง 120.01-150.00 ของ ปี 62 มีจำนวนลดลงกว่า ปี 61 (32,713 คน) อย่างชัดเจน บ่งบอกว่า ข้อสอบในปี 62 มีความซับซ้อนมากขึ้น

จึงวิเคราะห์ได้ว่า ปีถัดไป ข้อสอบจะซับซ้อนขึ้น ถ้าหากน้องได้เต็ม 150 น้องก็จะมีคะแนนสูงกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งส่งผลถึงโอกาสในการเลือกคณะและมหาวิทยาลัย

ดังนั้นโอกาสที่จะเต็ม 150 จึงขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวของน้องครับ ถ้าหากน้องเตรียมตัวมาอย่างดีจริง เรียนรู้เทคนิคและฝึกทำโจทย์ที่มีความยากในระดับข้อสอบจริงมาอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะก็ โอกาสที่จะเต็ม GAT 150 ก็ไม่ยากเลยครับ

ตัวอย่างข้อสอบ

 
GAT เชื่อมโยง

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจคอร์ส GAT Connect plus + Up Skill GAT ติว GAT เชื่อมโยงแบบเน้น ๆ มีเทคนิคที่ช่วยให้น้องๆมองภาพได้อย่างรอบคอบ ครบถ้วน ได้ฝึกทำโจทย์ซับซ้อนหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อคะแนนเต็ม 150 คะแนนล่ะก็ ตามไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้เลย!

 

สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับ All New TCAS ได้ตลอดเวลาที่