Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
TCAS64

สรุป ปฏิทิน และ กำหนดการ TCAS64 ที่ DEK64 ต้องรู้!

TCAS64

TCAS64 กำหนดการออกมาแล้ว! มีเรื่องอะไรบ้างที่น้องๆ DEK64 จะต้องรู้ เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ พี่ออนดีมานด์ สรุปมาให้ ตามไปดูกันเลยคร้าบบบ

* ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 63
บางเรื่องยังต้องรอประกาศเพิ่มเติม / อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินTCAS64

รอบ Portfolio

รูปแบบ : Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 22 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22 – 23 ก.พ. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : #1 : 24 – 25 ก.พ. 64 , #2 : 12 – 13 พ.ค. 64

รอบ Quota

รูปแบบ : Quota
รับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10 – 11 พ.ค. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : 12 – 13 พ.ค. 64

รอบ Admission

รูปแบบ : Admission 1 & Admission 2
รับสมัคร : 7 – 15 พ.ค. 64
ประกาศผลในระบบ : #1 : 26 พ.ค. 64 , #2 : 1 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : #1 : 26 – 27 พ.ค. 64 , #2 : อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)

รอบ Direct Admission

รูปแบบ : Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด (13 – 15 มิ.ย. 64)
ประกาศผลในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด (13 – 15 มิ.ย. 64)
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด (13 – 15 มิ.ย. 64)
สละสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด (13 – 15 มิ.ย. 64)

TCAS64

* วิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน
ช่วงเวลา : 6 – 10 เม.ย. 64
ประกาศผล : ทางสถาบันกำหนด

TCAS64

ข้อสอบบางรายวิชาใน TCAS64 มีการปรับเปลี่ยน เพื่อลดการซ้ำซ้อนของรายวิช

– ยกเลิกวิชาคณิตศาสตร์ 2 ใช้คะแนน ONET วิชาคณิตศาสตร์ แทน
– ยกเลิกวิชาวิทย์ศาสตร์ทั่วไป ใช้คะแนน ONET วิชาวิทยาศาสตร์ แทน

คอร์สเรียน TCAS ทั้ง 4 วิชา ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ที่เข้มข้น ครบครันที่สุด อัปเดตเนื้อหา และแนวข้อสอบ ครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ สำหรับ DEK64 โดยเฉพาะ

3399_tcas_pat_2_1-5

กลุ่มเคมี TCAS เล่ม 1-5

8399_pack_math_admissions_tcas_pat1

Math Admissions TCAS (PACK)

1399_pat2_v-series_1-7

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 1-7