Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
TCAS64

สรุป ปฏิทิน และ กำหนดการ TCAS64 ที่ DEK64 ต้องรู้!

TCAS64

TCAS64 กำหนดการออกมาแล้ว! มีเรื่องอะไรบ้างที่น้องๆ DEK64 จะต้องรู้ เพื่อเตรียมตัว เตรียมใจ พี่ออนดีมานด์ สรุปมาให้ ตามไปดูกันเลยคร้าบบบ

* ข้อมูล ณ วันที่ 4 ส.ค. 63
บางเรื่องยังต้องรอประกาศเพิ่มเติม / อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ปฏิทินTCAS64

รอบ Portfolio

รูปแบบ : Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 22 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22 – 23 ก.พ. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : #1 : 24 – 25 ก.พ. 64 , #2 : 12 – 13 พ.ค. 64

รอบ Quota

รูปแบบ : Quota
รับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10 – 11 พ.ค. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : 12 – 13 พ.ค. 64

รอบ Admission

รูปแบบ : Admission 1 & Admission 2
รับสมัคร : 7 – 15 พ.ค. 64
ประกาศผลในระบบ : #1 : 26 พ.ค. 64 , #2 : 1 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : #1 : 26 – 27 พ.ค. 64 , #2 : อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)

รอบ Direct Admission

รูปแบบ : Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด (13 – 15 มิ.ย. 64)
ประกาศผลในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด (13 – 15 มิ.ย. 64)
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด (13 – 15 มิ.ย. 64)
สละสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด (13 – 15 มิ.ย. 64)

* วิชาเฉพาะของแต่ละสถาบัน
ช่วงเวลา : 6 – 10 เม.ย. 64
ประกาศผล : ทางสถาบันกำหนด

TCAS64

ข้อสอบบางรายวิชาใน TCAS64 มีการปรับเปลี่ยน เพื่อลดการซ้ำซ้อนของรายวิช

– ยกเลิกวิชาคณิตศาสตร์ 2 ใช้คะแนน ONET วิชาคณิตศาสตร์ แทน
– ยกเลิกวิชาวิทย์ศาสตร์ทั่วไป ใช้คะแนน ONET วิชาวิทยาศาสตร์ แทน

คอร์สเรียน TCAS ทั้ง 4 วิชา ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ที่เข้มข้น ครบครันที่สุด อัปเดตเนื้อหา และแนวข้อสอบ ครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ สำหรับ DEK64 โดยเฉพาะ

2399_bio_tcas_1-6_3

Pack Biology TCAS for Dek66

A Level

Pack APPLIED Math Admissions TCAS For Dek 66

3399_tcas_1-5

Pack เคมี TCAS For Dek 66

1399_physics_v-series_tcas_1

Physics V-Series TCAS For Dek 66

2399_pack_biology_tcas_

Pack Biology TCAS Platinum Version 2021

3399_tcas_pat_2_1-5_1

เคมี TCAS เล่ม 1 – 5