Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

วิชาสามัญ65 ชำแหละ Blueprint! วิชาไหนเน้นอะไรดี?

🔥วันนี้พี่ๆ ออนดีมานด์จะมาสรุป Blueprint ข้อสอบวิชาสามัญให้แบบครบทุกวิชา!! ซึ่ง GAT / PAT / วิชาสามัญ เลื่อนรับสมัครสอบ จากเดิม วันที่ 15  – 28 ธันวาคม 64 เป็น 21 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 65 (รวมเป็น 20 วัน) มีเวลาจากวันนี้อีกไม่นาน มาดูกันเลยดีกว่า ว่าวิชาอะไรควรจะเน้นจุดไหนให้ได้คะแนนเยอะ!
 
#DEK65 ดู Blueprint วิชาอื่นๆ เพิ่มเติ่มได้ที่ลิงก์ด้านล่างน้า
 
ลงทะเบียนในระบบ #TCAS65 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้!
ที่ลิงก์นี้เลย >> http://student.mytcas.com

วิชาสามัญ 49 ฟิสิกส์

(30 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

ข้อสอบฟิสิกส์สามัญ ปี64 ออกเรื่องอะไรกี่ข้อ?

กลศาสตร์

ธรรมชาติและการพัฒนาทางฟิสิกส์ (1 ข้อ)
การเคลื่อนที่แนวตรง (1 ข้อ)
แรงและกฎการเคลื่อนที่ (2 ข้อ)
สมดุลกลของวัตถุ (1 ข้อ)
งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล (1 ข้อ)
โมเมนตัมและการชน (1 ข้อ)
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย (1 ข้อ)
การเคลื่อนที่แนวโค้ง (ไม่ออก)
การหมุน (ไม่ออก)
 

คลื่นกลและแสง

คลื่น (2 ข้อ)
เสียง (1 ข้อ)
แสง (1 ข้อ)

ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ไฟฟ้าสถิต (2 ข้อ)
กระแสตรงและกระแสสลับ (2 ข้อ)
แม่เหล็กและไฟฟ้า (1 ข้อ)

อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร

ความร้อนและแก๊ส (2 ข้อ)
ของแข็งและของไหล (3 ข้อ)

ฟิสิกส์แผนใหม่
อะตอม (1 ข้อ)
นิวเคลียร์และอนุภาค (2 ข้อ)

วิชาสามัญ 39 คณิตศาสตร์ 1

(30 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

บทที่ออกเยอะอันดับ 1

จำนวนจริงและพหุนาม หัวใจหลักมีประมาณ 4 เรื่อง คือ ทฤษฎีเศษเหลือและการแยกตัวประกอบพหุนาม, สมการพหนาม, อสมการพหุนาม, สมการค่าสัมบูรณ์ และ อสมการค่าสัมบูรณ์ มีทั้งแนวเดิม และ แนวประยุกต์

ฟังก์ชัน บทนี้มี 4 อย่างที่น้องๆ จะต้องหาเป็น คือ โดเมนและเรนจ์, หาอินเวอร์สเป็น, หาฟังก์ชันประกอบเป็น และ หาฟังก์ชันพีชคณิตเป็น

ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ปีนึงจะออกประมาณ 2-3 ข้อ ถ้าเจอข้อสอบแนวเดิม เป็นบทที่น้องต้องเก็บเต็ม!! แต่ถ้าเป็นแนวใหม่ น้องจะเจอ วิเคราะห์กราฟ หรือ แนวประยุกต์ที่น้องต้องสร้างสมการ/ฟังก์ชันขึ้นมาเอง

บทที่ออกเยอะอันดับ 2

สถิติและความน่าจะเป็น เป็นบทที่ไม่ควรเท หัวใจหลักมี 3 อย่าง กฎการนับเบื้องต้น, การเรียง, การเลือก/สุ่ม ไปทบทวนกันไว้

*การแจกแจงความน่าจะเป็น ไม่มีในหลักสูตรเก่า ไม่มีข้อสอบเก่า ไม่มีแนวเดิม แต่เจอในข้อสอบใหม่ สสวท. เอาบทสุดท้ายที่ใช้สถิติกับความน่าจะเป็นมาผสมกัน

บทอื่นที่พี่แท็ปอยากให้น้องๆ เน้นเหมือนกัน

การวัดและเรขาคณิต น้องๆ ควรต้องรู้สูตรอนุกรมเรขาคณิตไว้ เพราะเรขาคณิต ออกโจทย์แนวประยุกต์ได้เยอะ *ค่ามาตรฐานออกทุกปี!

แคลคูลัส แคลคูลัสจะแยกเป็น 3 ทาง คือ  แนวเหมือนเดิม สามารถดูข้อสอบเก่าได้, เปลี่ยนเป็นแนววิเคราะห์ มักจะเป็นแนวกราฟ และ เปลี่ยนเป็นแนวประยุกต์โจทย์เรื่องราวในชีวิตประจำวัน เช่น ขายเบเกอรี ขายไอศกรีม กำไร-ต้นทุน

วิชาสามัญ 89 คณิตศาสตร์ 2

(30 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

คณิตศาสตร์ 2 เป็นคณิตศาสตร์พื้นฐาน จึงไม่ยากเท่ากับ คณิตศาสตร์ 1 ระดับความยากใกล้เคียงกับ O-NET ใช้คะแนนสำหรับยื่นเข้าคณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ บางสาขาตามประกาศของแต่ละมหาวิทยาลัย

*บทที่ควรเน้นคือ สถิติ กับ ลำดับและอนุกรม ครับ เพราะออกเยอะ ออกบ่อย เก็บคะแนนง่าย!

วิชาสามัญ 59 เคมี

(45 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

อันดับเนื้อหาที่ออกสอบเยอะที่สุด ปี64
 1. ปริมาณสัมพันธ์ และสารละลาย (7 ข้อ)
 2. เคมีอินทรีย์ (6 ข้อ)
 3. กรด–เบส  (5 ข้อ)
 4. ไฟฟ้าเคมี (5 ข้อ)
 5. สมดุลเคมี (4 ข้อ)

พี่เคน เน้นมาให้ 5 เนื้อหานี้เน้นให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง!! หรือถ้าใครอยากฟิตให้ดีมีคนช่วยสอนช่วยไกด์ให้ มาลงคอร์สกับพี่เคนได้เลย จัดหนักจัดเต็ม คะแนนพุ่งแน่นอน🔥

วิชาสามัญ 69 ชีววิทยา

(50 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

เนื้อหาที่ออกเยอะอันดับ 1

ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์
ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบย่อยอาหาร
ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง
ระบบขับถ่าย
ระบบหายใจ
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก
ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
ระบบต่อมไร้ท่อ
การเคลื่อนที่
พฤติกรรมของสัตว์

เนื้อหาที่ออกเยอะอันดับ 2

โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช
เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืชและการลำเลียงของพืช
การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
การสืบพันธุ์ของพืชดอก
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

*ใครอ่าน ชีวะ วิชาสามัญ65 ไม่ทัน เน้น 2 เรื่องนี้คะแนนไม่ตุย หรือใครทบทวนจบแล้วก็อยากให้มาเน้น 2 บทนี้อีกทีเพราะออกสอบเยอะจริง! แม่วิเวียน ฟันเฟิร์ม!!

วิชาสามัญ 29 ภาษาอังกฤษ

(80 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

พี่จ๊อบ Premier Prep ไกด์ให้แล้ว จะเก็บคะแนนแต่ละพาร์ทให้ตรงจุดที่สุด อยากพิชิตอังกฤษ วิชาสามัญ65 ต้องทำยังไงบ้าง ไปดูกันเลยคร้าบบ

PART1: Listening & Speaking

 • ควรทำเป็นพาร์ทแรก เพราะเก็บคะแนนได้ง่ายที่สุด
 • อ่านบทสนทนาให้จบอย่างน้อย 1-2 รอบ แล้วค่อยลงมือทำ
 • ข้อไหนคลุมเครือ ให้อาศัยบริบทรวมในบทสนทนาช่วยเลือกคำตอบ

PART2: Reading

 • บทความประเภท Ads, Joke และ News ค่อนข้างง่าย ควรเก็บ 3 บทความนี้ให้ได้เต็ม
 • บทความ Editorial และ Article ทำหลังสุด เพราะยากและยาวกว่าบทความอื่นๆ
 • ควรอ่านคำถามก่อนแล้วค่อยไปดูบทความเพื่อให้อ่านแบบมีเป้าหมาย
 • ทำคำถามประเภทรายละเอียดปลีกย่อย เช่น คำศัพท์ บริบทย่อยๆ ก่อนค่อยทำคำถามที่ถามแบบภาพรวม เช่น การถามชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุด

PART3: Writing

 • Cloze Test และ Paragraph Organization *อ่านโจทย์ให้จบก่อนทุกครั้ง! อย่ารีบดูตัวเลือก
 • Cloze Test ให้ดูช่องว่างที่เว้นไว้ในแต่ละข้อและตัวเลือก ให้รู้ว่าข้อสอบต้องการทดสอบคำศัพท์หรือไวยากรณ์รูปแบบไหน
 • Paragraph Organization *จำไว้เสมอว่าประโยคแรกของย่อหน้าต้องไม่มีการใช้ Reference ข้อมูลก่อนหน้า และไม่ขึ้นต้นด้วย Connecting words ถ้าเจอตัวเลือกลักษณะนี้ สันนิษฐานได้เลยว่าไม่ใช่ประโยคแรกของย่อหน้าแน่นอน!

นอกจากนี้ยังมี พี่ฟา FAROSE มาเจาะลึกเพิ่มเติมให้แบบไม่ต้อง #ไกลบ้าน ไปอีก! จากข้อสอบทั้งหมด 80 ข้อ พี่ฟาแยกย่อยออกเป็น 4 ประเภท

 1. Conversation 20%
 2. Writing 20%
 3. Speed Reading 20% (Ads, Poem, Joke, Movie Review)
 4. Passages 20% (News, Editorial, Article)

สถิติบทความจากข่าว Topic ที่มักนำมากออกข้อสอบคือ Politics, Medicines และ Technologies จากสำนักข่าวต่างประเทศ The Gardian, BBC, Independent, The STAITSTIMES

สถิติบทความ Editorials Topic ที่มักนำมากออกข้อสอบคือ Politics, Social issues และ Environment จากสำนักข่าวต่างประเทศ  The Gardian, The Columbus Dispatch, StarTribune, The Economist

คำถามที่ออกบ่อยในพาร์ท Reading

 1. Main Idea (ใจความสำคัญของเรื่อง) หรือ Title (ชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุด) 1 ข้อ / บทความ
 2. Detail (รายละเอียด) 3-4 ข้อ / บทความ
 3. Inference (การสรุปความ เช่น จุดมุ่งหมายบทความคืออะไร) 1-2 ข้อ / บทความ

วิชาสามัญ 09 ภาษาไทย

(50 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

วิชาสามัญ 19 สังคมศึกษา

(50 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

วิชาสามัญ 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

(32 ข้อ / เวลาทำข้อสอบ 90 นาที)

พิชิต วิชาสามัญ65 ด้วยคอร์สเรียน TCAS ทั้ง 4 วิชา ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ที่เข้มข้น ครบครันที่สุด อัปเดตเนื้อหา และแนวข้อสอบ ครอบคลุมทุกสนามสอบสำคัญ สำหรับ DEK65 โดยเฉพาะ

2399_bio_tcas_1-6_3

Pack Biology TCAS for Dek66

A Level

Pack APPLIED Math Admissions TCAS For Dek 66

3399_tcas_1-5

Pack เคมี TCAS For Dek 66

1399_physics_v-series_tcas_1

Physics V-Series TCAS For Dek 66

2399_pack_biology_tcas_

Pack Biology TCAS Platinum Version 2021

3399_tcas_pat_2_1-5_1

เคมี TCAS เล่ม 1 – 5

อย่าลืมกด LIKE 👍 Facebook Fanpage ของ ออนดีมานด์ OnDemand สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ เพื่อไม่ให้พลาด สาระดีๆ ข่าวสาร และสิทธิพิเศษ นะคร้าบบ