วิทย์-คณิต

วิทย์-คณิต เรียนจบไป ต่อคณะอะไรดี? มาดูที่นี่เลย!

วิทย์-คณิต

วิทย์-คณิต เรียนจบไป ต่อคณะอะไรดี ?

แม่บอกว่า “เรียน วิทย์-คณิต ไปก่อน”

การเลือกสายการเรียนตอน ม.4 ที่ตรงกับความชอบของตัวเอง สำคัญมาก แต่น้องๆ หลายคน ตอนจะเรียนจบม.ต้น ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแน่ เมื่อถึงเวลาต้องเลือกสายการเรียน ก็เลยเลือก วิทย์-คณิต ไปก่อน เพราะได้ยินมาจากคุณพ่อคุณแม่ หรือ รุ่นพี่ว่าจะได้มีทางเลือกมากกว่าตอนต่อมหาวิทยาลัย…

พอใกล้จะเรียนจบม.ปลาย ก็จะเริ่มเกิดคำถามต่อมาแล้วว่า ทางเลือกที่บอกมันมีอะไรบ้างน๊อ? แล้วจะเลือก เรียนต่อคณะอะไรดี?

พ่อบอกว่า “เรียนหมอสิ”

โดยส่วนใหญ่น้องที่เรียนจบ สายวิทย์-คณิต มา ก็มักจะ(ถูกคาดหวัง หรือ)มีเป้าหมายที่คณะแพทยศาสตร์ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็ยังมีอีกหลากหลายคณะที่น่าสนใจ และอาจจะเหมาะกับตัวน้องมากกว่า พี่ออนดีมานด์จึงขอยกมาแนะนำ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ตามนี้เลย!!

เรียนจบ สายวิทย์ฯ เลือกเรียนต่อได้ 6 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มสุขภาพ
 • – คณะแพทยศาสตร์
 • – คณะทันตแพทยศาสตร์
 • – คณะพยาบาลศาสตร์
 • – คณะเภสัชศาสตร์
 • – คณะสหเวชศาสตร์ / เทคนิคการแพทย์
 • – คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • – คณะสาธารณสุขศาสตร์

หากจะเลือกคณะกลุ่มนี้ นอกจากความรู้ในวิชา วิทยาศาตร์ คณิตศาสตร์ ที่แน่นปึ้กแล้ว น้องๆ ควรจะต้องเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความรอบคอบ ช่างสังเกต ระมัดระวัง เพราะเป็นสายวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสุขภาพ และชีวิตของผู้อื่นครับ

กลุ่มคำนวณ
 • – คณะวิศวกรรมศาสตร์

  – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  – คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

  – คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

  – คณะบริหารธุรกิจ

  – คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เห็นชื่อกลุ่มก็พอนึกภาพออกแล้วว่า น้องๆ ที่จะเลือกคณะกลุ่มนี้ ต้องมีความรักในตัวเลข มีทักษะในการคิดคำนวณที่ดี มีความสามารถในการพลิกแพลง คิดหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

กลุ่มธรรมชาติ
 • – คณะเกษตรศาสตร์

  – คณะวนศาสตร์

  – คณะประมง

  – คณะสิ่งแวดล้อม 

อย่างที่รู้กันว่าคณะเหล่านี้ไม่ใช่จบไปเพื่อทำไร่ทำนาจับปลาเท่านั้น สามารถเป็นนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาได้ สำหรับน้องๆ ที่ชอบเรื่องธรรมชาติ ขอเชียร์มากๆ เทรนด์อนุรักษ์ธรรมชาติกำลังมาในตอนนี้ และมีแนวโน้มเติบโตอีกมากในอนาคต

กลุ่มครู
 • – คณะครุศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์

คณะในกลุ่มครูไม่ใช่แค่สำหรับน้องๆ สายศิลป์เท่านั้น เพราะเราก็ต้องมีครูวิทย์-คณิต ใช่ไหม? สาขาวิทยาศาสตร์ และ สาขาคณิตศาสตร์ ก็ต้องการครูเก่งๆ มาสอนเด็กรุ่นต่อๆ ไปเหมือนกัน หากน้องๆ มีทักษะด้านการสื่อ หรือถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ก็เหมาะเลย

กลุ่มมนุษย์
 • คณะจิตวิทยา

  – คณะมนุษยศาสตร์

  – คณะศิลปศาสตร์

สำหรับน้องที่ตอนเรียนม.ปลาย รู้สึกว่าวิทย์จ๋าๆ อาจไม่ใช่ทางของเราแล้ว กลุ่มมนุษย์ที่รวบรวมทุกคณะในการเรียนรู้ เรื่องของความเป็นมนุษย์ ทั้งด้านภาษา ชีวิต และจิตใจ ก็น่าจะตรงกับความต้องการของน้องๆ อยู่นะครับ

กลุ่มสังคม
 • – คณะนิติศาสตร์

  – คณะรัฐศาสตร์

กลุ่มสังคม เป็นกลุ่มที่ให้กลิ่นอาย วิทย์-ศิลป์ ผสมๆ กัน หากน้องๆ ชอบการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบในสังคม หรือความเป็นมาต่าง ๆ ของสังคม 2 คณะนี้ถือว่าเหมาะมาก

วิทย์-คณิต

6 กลุ่ม ที่พี่ออนดีมานด์ยกมาให้ เป็นเพียงการกางให้เห็นภาพตัวเลือกคร่าวๆ เท่านั้น แนะนำให้น้องๆ ไปศึกษาลงลึกกับคณะต่างๆ เพิ่มเติม เจาะไปที่สาขา และหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยจะยิ่งดีเลยครับ

จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงก็ได้ หรือ เดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นพี่จากคณะต่างๆ ที่มาเป็น Youtuber ทำคลิปแนะนำ คณะที่ตัวเองเรียนอยู่ เช่น พี่แอ๋ม ammriss แพทย์จุฬาฯ ลองเสิร์ชคณะที่เราสนใจดูนะครับ มีให้ดูเพียบ!

วิทย์-คณิต แล้วจะไปต่อคณะอะไร ยิ่งรู้ไวก็ยิ่งดี เพราะจะได้วางเป้าหมายในการเตรียมตัวสอบได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะเข้าคณะอะไร ก็ไม่เป็นไรครับ ค่อยๆ ศึกษาไปเรื่อยๆ ได้ ระหว่างนั้นก็มาเตรียมคะแนนทุกวิชาให้พร้อมไปกับออนดีมานด์

เรียนกับ 
 
 
อันดับ 1
 เรียน 
  

ปิดเทอม 2

เปิดเทอม 1

ปิดเทอม 1

เปิดเทอม 2

ระดับชั้นวิชามี.ค.-64เม.ย.-64พ.ค.-64มิ.ย.-64ก.ค.-64ส.ค.-64ก.ย.-64ต.ค.-64พ.ย.-64ธ.ค.-64ม.ค.-65ก.พ.-65
ม.4ฟิสิกส์0281 Pack กลศาสตร์10282 Pack กลศาตร์ 20284 Pack ซิมเปิลฮาร์โมนิกและกลุ่มคลื่น
ม.5ฟิสิกส์0285 Pack สมบัติสาร0286 Pack ไฟฟ้า 1399 Pack Physics V-Series TCAS
ม.6ฟิสิกส์1399 Pack Physics V-Series TCAS1308 V-Series TCAS ตะลุยโจทย์ / 0374 Upskill ฟิสิกส์สามัญ / 9305 PAT 2 TCAS ดาราศาสตร์ และธรณีวิทยา1311 ติวโค้ง PAT2 SOS