Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

รวมพลเด็กสอบติด

Hall of Fame น้องๆ คนเก่ง ที่สามารถพิชิตสนามสอบชั้นนำระดับประเทศ โดย OnDemand ของแสดงความยินดี และภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของน้องๆจากทั่วประเทศ

สถิติรวม

จำนวนนักเรียน OnDemand
ที่สอบติดหมอ

0
คน

จำนวนนักเรียน OnDemand
ที่สอบติดวิศวะ

0
คน

จำนวนนักเรียน OnDemand
ที่สอบติดเตรียมฯและมหิดล

0
คน

รวมพลที่ 1

น้องกาย
ธาดา พรหมลิขิตชัย

ที่ 1 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

“พี่วิเวียนสวยครับ 555” ออนดีมานด์มีพวก bio map และ mind map มันช่วยแยกให้เราจำเป็นระบบขึ้นครับ จำง่ายขึ้น เพราะมันแยกอย่างละเอียดครับ และก็เป็นหัวข้อไป ฝากถึงน้องที่อยากเข้าเตรียมฯ ผมว่าการเรียนเนื้อหาให้ครบ แล้วทำโจทย์เยอะๆ ยังไงก็สอบติดครับ

PX6A3751-low-uai-387x516

น้องปิ่น
นิษฐา ชัชวาลโชคชัย

ที่ 1 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

เรียนเลข กับพี่แท็ปพี่ป่านค่ะ พี่ๆ เค้าสอนดี สอนละเอียดและสอดแทรกเรื่องอื่นๆ ให้เราไม่เครียดจนเกินไปค่ะ และพี่เค้าสอนเป็นระบบ ทำให้เราจัดระบบความคิดของเรา เวลาเรากลับ ไปทบทวนเราจะทบทวนง่ายเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่แท็ปพี่ป่าน ที่คอยช่วยหนูคอยสอนหนู สอนดีและให้กำลังใจเราบ้าง ในวันที่เราท้อค่ะ

PX6A3754-low-uai-387x516

น้องบุ๋น
ภาธร อัมมวรรธน์

ที่ 2 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

“พี่วิเวียนสวยครับ 555” ออนดีมานด์มีพวก bio map และ mind map มันช่วยแยกให้เราจำเป็นระบบขึ้นครับ จำง่ายขึ้น เพราะมันแยกอย่างละเอียดครับ และก็เป็นหัวข้อไป ฝากถึงน้องที่อยากเข้าเตรียมฯ ผมว่าการเรียนเนื้อหาให้ครบ แล้วทำโจทย์เยอะๆ ยังไงก็สอบติดครับ

PX6A3757-low-uai-387x516

น้องบุ๋น
ภาธร อัมมวรรธน์

ที่ 3 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

เรียนเลข กับพี่แท็ปพี่ป่านค่ะ พี่ๆ เค้าสอนดี สอนละเอียดและสอดแทรกเรื่องอื่นๆ ให้เราไม่เครียดจนเกินไปค่ะ และพี่เค้าสอนเป็นระบบ ทำให้เราจัดระบบความคิดของเรา เวลาเรากลับ ไปทบทวนเราจะทบทวนง่ายเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ

PX6A3765-low-uai-387x516

รวมพลเด็กเก่ง ม. ปลาย

น้องกาย
ธาดา พรหมลิขิตชัย

ที่ 1 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

“พี่วิเวียนสวยครับ 555” ออนดีมานด์มีพวก bio map และ mind map มันช่วยแยกให้เราจำเป็นระบบขึ้นครับ จำง่ายขึ้น เพราะมันแยกอย่างละเอียดครับ และก็เป็นหัวข้อไป ฝากถึงน้องที่อยากเข้าเตรียมฯ ผมว่าการเรียนเนื้อหาให้ครบ แล้วทำโจทย์เยอะๆ ยังไงก็สอบติดครับ

q

น้องปิ่น
นิษฐา ชัชวาลโชคชัย

ที่ 1 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

เรียนเลข กับพี่แท็ปพี่ป่านค่ะ พี่ๆ เค้าสอนดี สอนละเอียดและสอดแทรกเรื่องอื่นๆ ให้เราไม่เครียดจนเกินไปค่ะ และพี่เค้าสอนเป็นระบบ ทำให้เราจัดระบบความคิดของเรา เวลาเรากลับ ไปทบทวนเราจะทบทวนง่ายเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่แท็ปพี่ป่าน ที่คอยช่วยหนูคอยสอนหนู สอนดีและให้กำลังใจเราบ้าง ในวันที่เราท้อค่ะ

team-5.jpg

น้องบุ๋น
ภาธร อัมมวรรธน์

ที่ 2 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

“พี่วิเวียนสวยครับ 555” ออนดีมานด์มีพวก bio map และ mind map มันช่วยแยกให้เราจำเป็นระบบขึ้นครับ จำง่ายขึ้น เพราะมันแยกอย่างละเอียดครับ และก็เป็นหัวข้อไป ฝากถึงน้องที่อยากเข้าเตรียมฯ ผมว่าการเรียนเนื้อหาให้ครบ แล้วทำโจทย์เยอะๆ ยังไงก็สอบติดครับ

team-7.jpg

น้องบุ๋น
ภาธร อัมมวรรธน์

ที่ 3 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

เรียนเลข กับพี่แท็ปพี่ป่านค่ะ พี่ๆ เค้าสอนดี สอนละเอียดและสอดแทรกเรื่องอื่นๆ ให้เราไม่เครียดจนเกินไปค่ะ และพี่เค้าสอนเป็นระบบ ทำให้เราจัดระบบความคิดของเรา เวลาเรากลับ ไปทบทวนเราจะทบทวนง่ายเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ

team-8.jpg

รวมพลเด็กเก่ง ม. ต้น

น้องกาย
ธาดา พรหมลิขิตชัย

ที่ 1 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

“พี่วิเวียนสวยครับ 555” ออนดีมานด์มีพวก bio map และ mind map มันช่วยแยกให้เราจำเป็นระบบขึ้นครับ จำง่ายขึ้น เพราะมันแยกอย่างละเอียดครับ และก็เป็นหัวข้อไป ฝากถึงน้องที่อยากเข้าเตรียมฯ ผมว่าการเรียนเนื้อหาให้ครบ แล้วทำโจทย์เยอะๆ ยังไงก็สอบติดครับ

team-6.jpg

น้องปิ่น
นิษฐา ชัชวาลโชคชัย

ที่ 1 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

เรียนเลข กับพี่แท็ปพี่ป่านค่ะ พี่ๆ เค้าสอนดี สอนละเอียดและสอดแทรกเรื่องอื่นๆ ให้เราไม่เครียดจนเกินไปค่ะ และพี่เค้าสอนเป็นระบบ ทำให้เราจัดระบบความคิดของเรา เวลาเรากลับ ไปทบทวนเราจะทบทวนง่ายเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่แท็ปพี่ป่าน ที่คอยช่วยหนูคอยสอนหนู สอนดีและให้กำลังใจเราบ้าง ในวันที่เราท้อค่ะ

team-5.jpg

น้องบุ๋น
ภาธร อัมมวรรธน์

ที่ 2 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

“พี่วิเวียนสวยครับ 555” ออนดีมานด์มีพวก bio map และ mind map มันช่วยแยกให้เราจำเป็นระบบขึ้นครับ จำง่ายขึ้น เพราะมันแยกอย่างละเอียดครับ และก็เป็นหัวข้อไป ฝากถึงน้องที่อยากเข้าเตรียมฯ ผมว่าการเรียนเนื้อหาให้ครบ แล้วทำโจทย์เยอะๆ ยังไงก็สอบติดครับ

team-7.jpg

น้องบุ๋น
ภาธร อัมมวรรธน์

ที่ 3 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

เรียนเลข กับพี่แท็ปพี่ป่านค่ะ พี่ๆ เค้าสอนดี สอนละเอียดและสอดแทรกเรื่องอื่นๆ ให้เราไม่เครียดจนเกินไปค่ะ และพี่เค้าสอนเป็นระบบ ทำให้เราจัดระบบความคิดของเรา เวลาเรากลับ ไปทบทวนเราจะทบทวนง่ายเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ

team-8.jpg

รวมพลเด็กเก่งประถม

น้องกาย
ธาดา พรหมลิขิตชัย

ที่ 1 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

“พี่วิเวียนสวยครับ 555” ออนดีมานด์มีพวก bio map และ mind map มันช่วยแยกให้เราจำเป็นระบบขึ้นครับ จำง่ายขึ้น เพราะมันแยกอย่างละเอียดครับ และก็เป็นหัวข้อไป ฝากถึงน้องที่อยากเข้าเตรียมฯ ผมว่าการเรียนเนื้อหาให้ครบ แล้วทำโจทย์เยอะๆ ยังไงก็สอบติดครับ

team-6.jpg

น้องปิ่น
นิษฐา ชัชวาลโชคชัย

ที่ 1 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

เรียนเลข กับพี่แท็ปพี่ป่านค่ะ พี่ๆ เค้าสอนดี สอนละเอียดและสอดแทรกเรื่องอื่นๆ ให้เราไม่เครียดจนเกินไปค่ะ และพี่เค้าสอนเป็นระบบ ทำให้เราจัดระบบความคิดของเรา เวลาเรากลับ ไปทบทวนเราจะทบทวนง่ายเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ ก็ขอขอบคุณพี่แท็ปพี่ป่าน ที่คอยช่วยหนูคอยสอนหนู สอนดีและให้กำลังใจเราบ้าง ในวันที่เราท้อค่ะ

team-5.jpg

น้องบุ๋น
ภาธร อัมมวรรธน์

ที่ 2 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

“พี่วิเวียนสวยครับ 555” ออนดีมานด์มีพวก bio map และ mind map มันช่วยแยกให้เราจำเป็นระบบขึ้นครับ จำง่ายขึ้น เพราะมันแยกอย่างละเอียดครับ และก็เป็นหัวข้อไป ฝากถึงน้องที่อยากเข้าเตรียมฯ ผมว่าการเรียนเนื้อหาให้ครบ แล้วทำโจทย์เยอะๆ ยังไงก็สอบติดครับ

team-7.jpg

น้องบุ๋น
ภาธร อัมมวรรธน์

ที่ 3 วิทย์ - คณิต เตรียมฯ 62

เรียนเลข กับพี่แท็ปพี่ป่านค่ะ พี่ๆ เค้าสอนดี สอนละเอียดและสอดแทรกเรื่องอื่นๆ ให้เราไม่เครียดจนเกินไปค่ะ และพี่เค้าสอนเป็นระบบ ทำให้เราจัดระบบความคิดของเรา เวลาเรากลับ ไปทบทวนเราจะทบทวนง่ายเข้าใจง่ายขึ้นค่ะ

team-8.jpg