Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ฟิสิกส์ ม.4

ฟิสิกส์ ม.4 สรุป การเคลื่อนที่แนวตรง (มีคลิปให้ดู!)

ฟิสิกส์ ม.4

การเคลื่อนที่แนวตรง ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว จินตนาการภาพตามได้ไม่ยาก เพราะ ในชีวิตประจำวันของเราก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ทั้ง เดิน วิ่ง ขับรถ เราเรียกการเคลื่อนที่ตามแนวเส้นตรงในมิติเดียวแบบนี้ว่า “การเคลื่อนที่แนวตรง” ถือเป็นบทพื้นฐานที่น้องๆ ควรทำให้ได้แม่นๆ เพราะฉะนั้นวันนี้ออนดีมานด์จะมาสรุป ฟิสิกส์ ม.4 ในบทนี้ให้!! ตามไปดูกันเลยคร้าบบบ

ตัวแปรที่ควรรู้จัก

การเคลื่อนที่แนวตรง

นำมาวิเคราะห์การเคลื่อนที่ 2 แบบ

ความเร็วคงที่

มี 1 สูตรเท่านั้น

การเคลื่อนที่แนวตรง
ความเร็วไม่คงที่

มี 5 สูตร

การเคลื่อนที่แนวตรง

กราฟพื้นฐาน การเคลื่อนที่แนวตรง

การเคลื่อนที่แนวตรง

ดูภาพอย่างเดียวอาจไม่เข้าใจ มาฟังพี่เต้ยใช้ เทคนิค X-map สรุปบทเรียนเหลือแค่หน้าเดียว ได้ในคลิปนี้เลย

เรียนกับ 
 อันดับ 1