คอร์ส & แผนการเรียน เคมี ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2567

สำหรับสอบ TCAS และแข่งขัน

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

ปิดเทอม 2

เปิดเทอม 1

ปิดเทอม 1

เปิดเทอม 2

ระดับชั้น วิชา มี.ค.-65 เม.ย.-65 พ.ค.-65 มิ.ย.-65 ก.ค.-65 ส.ค.-65 ก.ย.-65 ต.ค.-65 พ.ย.-65 ธ.ค.-65 ม.ค.-66 ก.พ.-66
ม.4 เคมี 3291 กลุ่มอะตอม ตารางธาตุและพันธเคมี 3292 กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์ 3293 กลุ่มแก๊ส อัตรา และสมดุลเคมี
ม.5 เคมี 3294 กลุ่มกรด – เบส และไฟฟ้าเคมี 3295 กลุ่มเคมีอินทรีย์ 3399 Pack เคมี TCAS
ม.6 เคมี 3399 Pack เคมี TCAS 3307 Upskill เคมีสามัญ / 3306 ตะลุยโจทย์เคมี PAT 2

รูปแบบการเรียน

ม.4

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
3291 อะตอมและตารางธาตุ, สมบัติของธาตุและสารประกอบ, พันธะเคมี3292 ปริมาณสารสัมพันธ์ I, ปริมาณสารสัมพันธ์ II
เตรียมความพร้อมสอบเข้า
มหาลัย
3291 อะตอมและตารางธาตุ, สมบัติของธาตุและสารประกอบ, พันธะเคมี 3292 ปริมาณสารสัมพันธ์ I, ปริมาณสารสัมพันธ์ II3293 แก๊สและสมบัติของแก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาลัย
3291 อะตอมและตารางธาตุ, สมบัติของธาตุและสารประกอบ, พันธะเคมี3292 ปริมาณสารสัมพันธ์ I, ปริมาณสารสัมพันธ์ II
3110 สอวน เคมี

รูปแบบการเรียน

ม.5

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67- ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
3293 แก๊สและสมบัติของแก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี3294 กรด-เบส, ไฟฟ้าเคมี
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาลัย3294 กรด-เบส, ไฟฟ้าเคมี3295 เคมีอินทรีย์, ปิโตรเลียม3399 Pack เคมี TCAS 1-5

รูปแบบการเรียน

ม.6

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
3295 เคมีอินทรีย์, ปิโตรเลียม
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาลัย3399 Pack เคมี TCAS 1-53307UpSkill เคมี (A-Level)
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ