คอร์ส & แผนการเรียน ฟิสิกส์ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2566

สำหรับสอบ TCAS และ แข่งขัน

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

รูปแบบการเรียน

ม.4

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
0281 Pack กลศาสตร์ 10282 Pack กลศาสตร์ 20284 Pack การเคลื่อนที่ซิมเปิลฮาร์โมนิกและกลุ่มคลื่น
สอบแข่งขันเตรียม
ความพร้อมสอบเข้า มหาลัย
0281 Pack กลศาสตร์ 1
1108 ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก และ IJSO
รูปแบบการเรียน

ม.5

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
0285 Pack สมบัติสาร0286 Pack ไฟฟ้า0288 Pack ฟิสิกส์แผนใหม่
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาวิทยาลัย0285 Pack สมบัติสาร0286 Pack ไฟฟ้า1399 V-Series Physics TCAS
รูปแบบการเรียน

ม.6

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
1399 V-Series Physics TCAS
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาวิทยาลัย1399 V-Series Physics TCAS1316 Upskill ฟิสิกส์ A-Level1311 SOS Physics TCAS
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน