Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

คอร์ส & แผนการเรียน ประถม
PREMIER PREP

Premier Prep เป็นโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย โดยทีมครูที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มุ่งสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แข็งแรง ด้วยวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ เน้นเทคนิคที่เรียนน้อยแต่ได้มากกว่า  ด้วย 3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ 3 steps to success (Essential > Advanced > Test Prep) ปูพื้นฐานแน่น เรียนไวยากรณ์(Grammar) อย่างเป็นระบบ สร้างทักษะอ่าน เขียน (Reading&Vocab, Writing) ให้แข็งแรงแบบยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลง จากนักเรียนที่มีพื้นฐานธรรมดา “เป็น” นักเรียนที่มีความพร้อมสู่สนามแข่งขัน 

คอร์สเรียนประถม