คอร์ส & แผนการเรียน ชีวะ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2566

สำหรับสอบ TCAS และแข่งขัน

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

รูปแบบการเรียน

ม.5

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66) เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66) ปิดเทอม 1 (ต.ค 66) เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจ และเพิ่มเกรด 2294 Pack กลุ่มพืช 2292 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 1
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาลัย 2293 Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2 2296 Pack กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 2399 Pack Biology TCAS
รูปแบบการเรียน

ม.6

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
2293
Pack กลุ่มกลไกในร่างกายมนุษย์ 2
2296
Pack กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาลัย2399
Pack Biology TCAS
2307
Upskill ชีววิทยา A-Level
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน