คอร์ส & แผนการเรียน เคมี ม.ต้น
ปีการศึกษา 2567

สำหรับสอบเข้า ม.1

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

รูปแบบการเรียน

ม.1

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
3121 พื้นฐานเคมี สารรอบตัวและการจำแนกสาร (พี่หมู)
เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
3121 พื้นฐานเคมี สารรอบตัวและการจำแนกสาร (พี่หมู)3122 สารละลายและการแยกสาร (พี่หมู)
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
3121 พื้นฐานเคมี สารรอบตัวและการจำแนกสาร (พี่หมู)3122 สารละลายและการแยกสาร (พี่หมู)
รูปแบบการเรียน

ม.2

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
3122 สารละลายและการแยกสาร (พี่หมู)
เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
3122 สารละลายและการแยกสาร (พี่หมู)3123 ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์ เซรามิกส์ โลหะ วัสดุผสม
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
3123 ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์ เซรามิกส์ โลหะ วัสดุผสม
3110 สอวน เคมี
รูปแบบการเรียน

ม.3

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม ตคเทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
3123 ปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์ เซรามิกส์ โลหะ วัสดุผสม
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง
3113 upskill มหิดล/กำเนิดวิทย์/จภ
ทบทวน
3114 upskill เตรียมอุดม
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ