คอร์ส & แผนการเรียน ฟิสิกส์ ม.ต้น
ปีการศึกษา 2566

สำหรับสอบเข้า เตรียมอุดม มหิดลฯ จุฬาภรณฯ และโรงเรียนชั้นนำ

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

รูปแบบการเรียน

ม.1

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66)ปิดเทอม 1 (ต.ค 66)เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
1101 กลุ่มกลศาสตร์ 11102 กลุ่มกลศาสตร์ 2
เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
1183 Pack กลศาสตร์ และคลื่น
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4
โรงเรียนดัง
1183 Pack กลศาสตร์ และคลื่น1184 Pack สมบัติสาร, ไฟฟ้า, ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา
รูปแบบการเรียน

ม.2

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 66) เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 66) ปิดเทอม 1 (ต.ค 66) เทอม 2 (พ.ย. 66 – ก.พ.67)
เพิ่มความเข้าใจ และเพิ่มเกรด 1104 กลุ่มคลื่น 1103 กลุ่มสมบัติสาร
เตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง 1184 Pack สมบัติสาร, ไฟฟ้า, ดาราศาสตร์และธรณีวิทยา
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง 1108 ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก และ IJSO 1114 Upskill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เพื่อสอบ สอวน. ค่ายแรก และ IJSO
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน