คอร์ส & แผนการเรียน ชีววิทยา ม.ต้น
ปีการศึกษา 2567

สำหรับสอบเข้า เตรียมอุดม มหิดลฯ จุฬาภรณฯ และโรงเรียนชั้นนำ

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

รูปแบบการเรียน

ม.1

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
2131
อาหาร
(โภชนาการและสารชีวโมเลกุล)
2132
เซลล์
(ออร์แกแนลล์ การแพร่และออสโมซิส)
2133
พืช
(เนื้อเยื่อพืช การลำเลียงสารฯ)
เตรียมความพร้อมสอบเข้า
มหาลัย
2183
PACK 1 ชีววิทยา ม.ต้น : กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา อาหาร เซลล์ พืช
และระบบนิเวศ
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาลัย2183
PACK 1 ชีววิทยา ม.ต้น : กลุ่มพื้นฐานชีววิทยา อาหาร เซลล์ พืช
และระบบนิเวศ
2184
PACK 2 ชีววิทยา ม.ต้น : กลุ่มกลไกมนุษย์ พันธุศาสตร์
และความหลากหลายทางชีวภาพ
รูปแบบการเรียน

ม.2

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
2135 กลไกพื้นฐานของมนุษย์ I
(ระบบย่อยอาหาร หมุนเวียนเลือด)
2136 กลไกพื้นฐานของมนุษย์ II
(ระบบประสาทและพฤติกรรม)
เตรียมความพร้อมสอบเข้า
มหาลัย
2184
PACK 2 ชีววิทยา ม.ต้น : กลุ่มกลไกมนุษย์ พันธุศาสตร์
และความหลากหลายทางชีวภาพ
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาลัย2117
ชีววิทยาเพื่อสอบ IJSO.
(พี่วาเลนไทน์)
2118
ชีววิทยาเพื่อสอบ สอวน.
รูปแบบการเรียน

ม.3

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจ
และเพิ่มเกรด
2134
ระบบนิเวศและประชากร
2138
ชีวิตสัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพ
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาลัย
2115
UpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยา
เข้ามหิดลฯ และจุฬาภรณฯ
2116
UpSkill ตะลุยโจทย์ชีววิทยา
เข้าเตรียมอุดมฯ
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ