คอร์ส & แผนการเรียน คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ปีการศึกษา 2567

คณิตศาสตร์สำหรับสอบ TCAS และ แข่งขัน

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

รูปแบบการเรียน

ม.4

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด8281 เซต, ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล, ระบบจำนวนจริง, ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (พี่แท็ป)8282 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, เมทริกซ์ (พี่แท็ป)
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาวิทยาลัย8281 เซต, ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล, ระบบจำนวนจริง, ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (พี่แท็ป)8282 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, เมทริกซ์ (พี่แท็ป)8283 อัตราส่วนตรีโกณมิติ, ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟัง์ชันลอกริทึม, ฟังก์ชันตรีโกณมิติและการประยุกต์, เวกเตอร์และทฤษฎีกราฟ
(พี่แท็ป)
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้า มหาวิทยาลัย
8281 เซต, ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล, ระบบจำนวนจริง, ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (พี่แท็ป)8282 เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน, เมทริกซ์ (พี่แท็ป)
8401 สอวน คณิต
(พี่ป่าน)
รูปแบบการเรียน

ม.6

ปิดเทอม 2 (มี.ค.- เม.ย. 67)เทอม1 (พ.ค.- ก.ย. 67)ปิดเทอม 1 (ต.ค 67)เทอม 2 (พ.ย. 67 – ก.พ.68)
เพิ่มความเข้าใจและเพิ่มเกรด8285 แคลคูลัส, สถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล (พี่แท็ป)
สอบแข่งขันเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย
8309 Upskill คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Level
(สำหรับน้องสายวิทย์)พี่แท็ป
8318 A-Level คณิต2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (MATH TCAS SATU ๕๕)
Your subscription could not be saved. Please try again.
คุณได้ลงทะเบียนกับทางเราเรียบร้อยแล้ว กรุณาเปิดอีเมลล์เพื่อรับเอกสาร

พี่ออนดีมานด์แนะนำแผนการเรียนให้สำเร็จ

ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร จัดส่งในอีเมลที่ลงทะเบียน

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ