Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
IJSO

การสอบ IJSO คืออะไร? ต่างกับ สอวน. อย่างไร?

IJSO

IJSO คืออะไร? ต่างกับการสอบสอวน.ยังไง น้องๆ สงสัยกันหรือเปล่าครับ วันนี้พี่ๆ ออนดีมานด์มีคำตอบมาให้อย่างละเอียดเลย ทั้งรูปแบบการแข่งขัน การรับสมัคร การสอบ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครสอบแข่งขันเหล่านี้อีกด้วย อย่ารอช้า ไปอ่านกันเลยดีกว่า!!

การสอบ IJSO คือ การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Junior Science Olympiad) รวม 3 วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา สมัครได้ตั้งแต่ ม.1 – ม.3 ที่อายุไม่เกิน 15 ปี ในปีที่เปิดรับสมัครเท่านั้น หรือก็คือเป็นโอลิมปิกวิชาการสำหรับน้องม.ต้นนั่นเองครับ

คุณสมบัติของผู้สมัครแข่งขันสอบ IJSO

 1. กำลังศึกษาในชั้น ม.1- ม.3 ณ วันที่สมัคร มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือถ้าต่ำกว่า 3.50 จะต้องมีผลงานทางวิทยาศาสตร์ดีเด่น (ต้องมีใบรับรองจากสถานศึกษา กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติให้ใช้เอกสารรับรองจากโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่
 1. ต้องเกิดในวันที่ 1 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
 2. อายุไม่เกิน 15 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในปีการศึกษาที่สมัครสอบเท่านั้น
 3. มีสัญชาติไทย
 4. ผู้ปกครองยินยอมให้เข้าค่ายอบรม (ถ้าได้รับคัดเลือกจะต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละวิซา)
 5. โรงเรียนรับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน (หรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย)
 1. สำหรับนักเรียนโฮมสคูล ต้องรับรองโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 2. สำหรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย, โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน และโรงเรียนแสงทองวิทยา การสอบคัดเลือกรอบ 1 และรอบ 2 ให้อยู่ในการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อคัดผู้แทนนักเรียน จำนวนโรงเรียนละ 6 คน เข้าร่วมการอบรมในค่ายของมูลนิธิ สอวน.
 3. จะต้องไม่เคยเป็นผู้แทน IJSO

 

*น้องๆ ที่สนใจให้ติดตามประกาศจากปีนั้น ๆ อีกครั้งนะครับ

สอบคัดเลือกรอบที่ 1

สอบวิชาคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา (วิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที) โดยจะคัดเลือกผู้สมัครสอบจากทั่วประเทศเหลือประมาณ 300 คน รวมโควต้าเขตพื้นที่, โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จาก สสวท. 60 คน, ผู้แทนประเทศไทยจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาจาก สพฐ 18 คน (ไม่รวมโควต้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 6 คน, โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 6 คน และโรงเรียนแสงทองวิทยา 6 คน)

สอบคัดเลือกรอบที่ 2

สอบวิชาฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา (สอบวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เพื่อคัดเลือกนักเรียนประมาณ 30 คน เข้าอบรม  (ไม่รวมโควต้า โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 6 คน, โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน 6 คน และโรงเรียนแสงทองวิทยา 6 คน)

สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทย

น้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จะต้องเข้าอบรมอย่างน้อย 80 % ของเวลาการอบรมแต่ละวิชา จึงจะมีสิทธิ์สอบคัดเลือก โดยจะมีการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยจำนวน 6 คน และสำรอง 4 คน

รูปแบบการสอบแข่งขัน

 1. Multiple Choice Test: ข้อสอบแบบมีอัตนัย 4-5 ตัวเลือก ทดสอบความรู้ด้านเนื้อหาและการประยุกต์ใช้
 2. Theoretical Test : เป็นข้อสอบแบบเติมคำหรือแบบอัตนัยเขียนอธิบาย ไม่มีตัวเลือก ทดสอบความรู้และความเข้าใจในเชิงทฤษฎี
 3. Practical Test : เป็นข้อสอบการแบบ แล็ปกริ๊ง เน้นวัดความสามารถในการทดลองและประยุกต์ใช้ทฤษฎีต่างๆ เพื่อหาคำตอบจากการทำลองจริง


*เนื้อหาที่ใช้สอบ IJSO ปีล่าสุด (2565) น้องๆ สามารถดูรายละเอียดได้ >>ที่นี่<<

ความแตกต่างระหว่างการสอบ IJSO กับ สอวน.

 

สอวน. (POSN)

IJSO

รายละเอียดการแข่งขัน

เป็นค่ายที่คัดน้องๆ ไปแข่งโอลิมปิกวิชาการจัดโดยสำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  มี 7 สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Junior Science OlympiadIJSO) รวม 3 วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา

ระดับชั้นที่สมัครได้

คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ เปิดสอบสำหรับ ม.1 – ม.5 ในปีการศึกษาที่สมัครสอบ


เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภูมิศาสตร์ เปิดสอบสำหรับ ม.3 – ม.5 อายุไม่เกิน 19 ปี ในปีการศึกษาที่สมัครสอบเท่านั้น

สมัครได้ตั้งแต่ ม.1 – ม.3 ที่อายุไม่เกิน 15 ปี ในปีการศึกษาที่สมัครสอบเท่านั้น

Timeline การคัดเลือก

(โดยประมาณ)

ก.ค. รับสมัครสอบคัดเลือก

ส.ค. สอบคัดเลือก

ต.ค. อบรมค่าย 1 (เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก)

มี.ค. อบรมค่าย 2 (เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 1)

พ.ค. – ส.ค. อบรมค่ายสสวท.(เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกค่าย 2)

พ.ศ.- ธ.ค. รับสมัครสอบคัดเลือก

ม.ค. สอบคัดเลือกรอบ 1

มี.ค. สอบคัดเลือกรอบ 2 (เฉพาะนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกรอบ 1)

เม.ย. คัดเลือกผู้แทนประเทศ

ประโยชน์ของการสอบ IJSO และสอวน.

 1. มีสิทธิ์เข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำโดยไม่ต้องสอบ TCAS : น้องๆ อาจจะมีสิทธิ์ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยก่อนคนอื่นๆ ในรอบโควต้า ในคณะที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ติดค่าย พร้อมทุนการศึกษา เช่น คณะวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัช เป็นต้น

 

 1. มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัย ชั้นนำของโลก : น้องๆ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศ ก็มีโอกาสจะได้รับทุนอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ทุนเล่าเรียนหลวง จะเป็นทุนการศึกษาจนถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ สามารถเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น Stanford, MIT และ Harvard หรือมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นด้วย

 

 1. ได้เพิ่มความรู้ ความสามารถด้านวิชาการขั้นสูง : หลังจากสอบผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ค่าย IJSO/สอวน. แล้วน้องๆ จะได้เรียนรู้เนื้อหาที่ไม่มีสอนในโรงเรียน และได้เรียนเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยบางส่วนนอกจากนี้มีโอกาสได้ลงมือทำแล็ปจริง ๆ ด้วยตัวเอง

 

 1. ได้รับประสบการณ์ล้ำค่า : น้องๆ จะได้เจอกับเพื่อนๆ ทีมีความสามารถจากต่าง ร.ร. ได้พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน ช่วยกันติว แลกเปลี่ยนความคิดและเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในพัฒนาตัวเองได้ เมื่อได้เป็นผู้แทนประเทศ ก็จะได้ไปเข้าค่ายยังต่างประเทศ เจอเพื่อนจากหลายประเทศอีกด้วย

 

 1. ได้ค้นหาตัวตน เมื่อน้องๆเข้าค่าย จะได้มาเรียนรู้การทำ Lab จริง ได้เรียนเนื้อหาที่ยากขึ้น น้องจะพบว่าตัวเองสนุก และชอบวิชานั้นจริงๆ หรือพบว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบวิชานั้นก็ได้


เป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อมูลที่พี่ๆ นำมาบอกกันวันนี้ อาจจะทำให้น้องหลายคนเริ่มสนใจอยากลลองสอบกันดูสักสนามแล้วใช่ไหม? สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการรับสมัคร ทั้ง IJSO และสอวน. ได้ที่เว็บไซต์ www.posn.or.th เลยนะครับ พี่ๆ ออนดีมานด์จะอยู่เคียงข้าง และเป็นกำลังใจให้น้องที่มีฝันทุกคนเสมอครับ

คอร์สเรียนมาพร้อม Feature เด็ดช่วยพาสู่เป้าหมาย

ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ตั้งเป้าคณะในฝัน เทียบคะแนนประเมินตนเอง ติดตามความคืบหน้า พร้อมแนะจุดออกสอบที่ควรเก็บ

สมัครคอร์สกลุ่ม TCAS รับสิทธิ์สอบ TCASTER Mock exam ฟรี! เช็กสถานะ/เลือกสนามสอบ ผ่าน mockexam.tcaster.net ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. เป็นต้นไป

ดูเฉลยพร้อมดูไฟล์เพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชม. สงสัยจุดไหนสอบถามพี่ๆ ทีมวิชาการได้ทันที

อย่าลืมกด LIKE 👍 Facebook Fanpage ของ ออนดีมานด์ OnDemand สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ เพื่อไม่ให้พลาด สาระดีๆ ข่าวสาร และสิทธิพิเศษ นะคร้าบบ