Verb คืออะไร มีหน้าที่อะไร เข้าใจคำกริยาภาษาอังกฤษ พื้นฐานสุดสำคัญ

Verb

Verb หรือ คำกริยา เป็นหนึ่งใน Part of Speech ที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเรียน Grammar ภาษาอังกฤษ และเป็นสิ่งที่ข้อสอบภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักออกสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้นแล้วน้องๆ ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Verb ให้ดี เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่าง TGAT และ A-Level ให้ได้คะแนนดี โดยพี่ๆ Premier Prep ได้ทำการสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ Verb มาให้ดังต่อไปนี้ Verb คืออะไร Verb คือ คำหรือกลุ่มคำที่บอกถึงการกระทำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจ คำกริยายังอธิบายสถานะ หรือประสบการณ์อีกด้วย โดยทุกประโยคต้องมีกริยาอย่างน้อยหนึ่งคำ ถ้าไม่มีคำกริยา แสดงว่าเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์นั่นเอง Verb มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท เกณฑ์การจำแนกประเภทของ Verb มีด้วยกัน 2 เกณฑ์ คือ แบ่งประเภทของ Verb ตามความหมายของ Verb เอง และแบ่งประเภทของ Verb เมื่ออยู่ในประโยค โดยส่วนใหญ่แล้ว […]