Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

“เพราะความสำเร็จเริ่มต้นได้จากการมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี“ 

  • – Premier Prep เป็นโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษที่มีความเชี่ยวชาญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมปลาย มัธยมต้น และมัธยมปลาย
  • – โดยทีมครูที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทยและมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มุ่งสร้างพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่แข็งแรงด้วยวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ เน้นเทคนิคที่เรียนน้อยแต่ได้มากกว่า 
  • – ด้วย 3 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ 3 steps to success (Essential > Advanced > Test Prep) ปูพื้นฐานแน่น เรียนไวยากรณ์(Grammar) อย่างเป็นระบบ สร้างทักษะอ่าน เขียน (Reading&Vocab, Writing) ให้แข็งแรงแบบยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย
  • – เห็นชัดถึงการเปลี่ยนแปลง จากนักเรียนที่มีพื้นฐานธรรมดา “เป็น” นักเรียนที่มีความพร้อมสู่สนามแข่งขัน 
  • – พิสูจน์แล้ว 100% ของนักเรียน Premier Prep ระดับชั้นม.6 สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในคณะแพทย์ ทันตแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี อักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ฯลฯ ตามที่ตั้งใจไว้ 

ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้

ประวัติอาจารย์

ประวัติอาจารย์

ปริญญาโท : Management Science & Engineering, Stanford University

ปริญญาตรี : Economics (Honors), Stanford University

มัธยมปลาย : Cate School (US Top Ten school)

: เตรียมอุดมฯ, ตัวแทนโรงเรียนแข่งขันภาษาอังกฤษและชนะเลิศหลายรายการ

ประสบการณ์
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ : ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนที่ติดคณะแพทย์ วิศวะ
อักษรศาสตร์ บัญชี ฯลฯ, สอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ, สอบเข้า ม.1 EP ปทุมวัน มากว่า 10 ปี
วิทยากรพิเศษ : บรรยายเรื่องการเตรียมตัวสอบทุน และการเตรียมตัวสอบแพทย์
ให้กับโรงเรียนชั้นนำ เช่น เตรียมอุดมศึกษา สาธิตปทุมวัน สวนกุหลาบวิทยาลัย สามเสนวิทยาลัย
วิทยากรและที่ปรึกษา : จัดทำค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียน และการวางแผนสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ ให้กับนักเรียนในโครงการ สสวท.
ที่ปรึกษา : นักเรียนสอบทุนเล่าเรียนหลวง

ประวัติอาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา: Mussoorie International School, India
ปริญญาตรี: BA Social Science; international studies concentration, Mahidol University International College (second class honours)
ได้รับทุนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ Ewha womans university, Seoul, Korea
ปริญญาโท: MA Education and International Development, University College London, UK

ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์สอนนักเรียนมาเป็นเวลา 7 ปี
ประสบการณ์สอนนักเรียนประถมที่อังกฤษเป็นเวลา 1 ปี
มีประสบการณ์การทำวิจัยในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาในเด็กและ active learning
IELTS 8.0

ประวัติอาจารย์
ระดับมัธยมศึกษา: โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ (ติดหนึ่งใน 10 ของคนที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุดตอนจบการศึกษา)
ปริญญาตรี: คณะอักษรศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ โทบรรณาธิการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)

ประสบการณ์สอน
Personal Tutor ของสถาบัน Wall Street English
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Public Speaking ของสถาบัน Wall Street English
ประสบการณ์การสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามาเป็นเวลากว่า 7 ปี
ประสบการณ์สอนเด็กประถมในระดับอ่านเขียนเป็นเวลากว่า 3 ปี
IELTS 8.0

ประวัติอาจารย์
มัยมปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปริญญาตร: Stanford University (B.A. Economics with Honors, M.A. Public Policy)
นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง (ทุนคิง)

ประสบการณ์
Certified in College Counseling, UCLA
Admissions counseling experience with a US-based education
Startup and the Royal Thai government scholarship program
เป็นอาจารย์สอนวิชา TRANSLATION กว่า 8 ปี

ประวัติอาจารย์
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : Master of Arts in Applied Linguistics (TESOL: Teaching English to Speakers of
Other Languages – การสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้พูดภาษาอื่น), The University of Sydney,
AustraTi

ประสบการณ์
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนกวดวิชาระดับมัธยมศึกษากว่า 17 ปี
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ Southeast Bangkok College
วิทยากรรับเชิญสอน CU-TEP ให้กับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรรับเชิญสอน CU-TEP ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
วิทยากรรับเชิญสอน TOEFL และ TOEIC ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้จัดการฝ่ายภาษาต่างประเทศ (EP&FLT Department) บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
ผู้สื่อข่าวภาคภาษาอังกฤษช่อง Thailand Outlook Channel
อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษมูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี ช่วยเหลือผู้หญิงด้อยโอกาสในประเทศไทย

หลักสูตรออนไลน์

ซื้อออนไลน์ เรียนออนไลน์ ผ่าน Shoponline และ LearnAnywhere หรือเรียนได้ที่สาขาออนดีมานด์ทั่วประเทศ

ทำเนียบคนเก่ง