Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
xxxx.jpg

ยกระดับกวดวิชาท้องถิ่น

“ออนดีมานด์ประถม” จับมือ “นครสวรรค์สอนเสริม”

ติวเตอร์สอบเข้าม.1 ชื่อดัง แห่งนครสวรรค์ สู่นวัตกรรมเรียนออนไลน์ 

ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้

   เมื่อการศึกษาในปัจจุบันอยู่ในยุคไร้ขีดจำกัด  เทคโนโลยีมากมายถูกนำมาใช้ให้น้องๆ นักเรียนเข้าถึงเนื้อหาและบทเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น นายสุธีร์ อัสววิมล ผู้ก่อตั้ง “ออนดีมานด์ประถม”Coach คู่ Kids ของน้องๆ และผู้ปกครองวัยประถมและยังเป็นผู้นำด้านการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ที่ดีที่สุด จึงได้เล็งเห็นว่าควรนำนวัตกรรมการเรียนและแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบไปจับมือกับโรงเรียนกวดวิชาชื่อดังตามท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้เรียนแบบเข้มข้น รู้จริงในแบบจะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ได้ แบบไร้ขีดจำกัดเพื่อไปถึงเป้าหมาย สู่ ม.1 โรงเรียนดังในจังหวัดของตัวเอง 

2020.6.18_๒๐๐๖๑๘_0021.jpg

ประวัติอาจารย์

ครูธรธร เพ็งผจญ (ครูโก้)

 • ครูธรธร  เพ็งผจญ  (ครูโก้) ติวเตอร์ชื่อดังและผู้บริหาร รร.กวดวิชานครสวรรค์สอนเสริม (The G)
 • สร้างความสำเร็จให้ น้องประถมในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง มากว่า 18 ปี สามารถสอบติด รร. ม.1 ชื่อดังอันดับ 1 ของภาคเหนือ
 • พร้อมด้วยทีมครูรุ่นใม่ ร่วมกันจัดทัพออกแบบหลักสูตรให้น้องๆ ที่ต้องการสอบเข้า ม. 1 รร.ดังในจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยหลักสูตรการติวอย่างเข้มข้น ครบทั้ง 5 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคม
 • ซึ่งผ่านการพัฒนาเนื้อหาและหลักสูตรช่วยสร้างความมั่นใจในการสอบเข้า และมีผลงานการันตีสอบติดกว่า 70 % อยากสอบติดต้องเรียนกับเบอร์ 1 ตัวจริงในจังหวัดนครสวรรค์ และภาคเหนือ

หลักสูตรออนไลน์

ซื้อออนไลน์ เรียนออนไลน์ ผ่าน Shoponline และ LearnAnywhere

คอร์สตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

 • การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับ
 • สมการและการแก้สมการ
 • ตัวประกอบของจำนวนนับ
 • ค.ร.น. ห.ร.ม.
 • มุมและส่วนของเส้น
 • เส้นขนาน
 • ทิศและแผนผัง
 • เศษส่วน
 • การบวกลบเศษส่วน

(38.30 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1 

สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

 • การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
 • พืช
 • สัตว์
 • แสง
 • มวลและน้ำหนัก
  แรงต่างๆ
 • เสียงและการได้ยิน
 • การเปลี่ยนแปลงของสาร
 • อาหารและสารอาหาร
 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • ระบบร่างกายมนุษย์
  การแยกสาร

(39.30ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.2 

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 600 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

 • grammar, conversation, vocabulary, reading
 • คำศัพท์หมวดหมู่ต่างๆ ที่ออกข้อสอบบ่อย เทคนิคการเดาศัพท์จากบริบท
 • เทคนิคการทำข้อสอบบทสนทนา conversation ที่จำเป็นและออกข้อสอบบ่อย
 • เทคนิคการทำข้อสอบ Reading การหา Main Idea, topic , title
 • เทคนิคการทำข้อสอบ grammar หลักไวยากรณ์ที่มักเจอในข้อสอบ และออกข้อสอบบ่อย
 • แนวข้อสอบชิงทุน และข้อสอบสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ

(37.30 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาไทย

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1

สรุปเนื้อหาภาษาไทย พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 
 
 • ธรรมชาติของภาษา
 • มาตราตัวสะกด
 • ไตรยางศ์
 • สระในภาษาไทย
 • คำเป็นคำตาย
 • การผันวรรณยุกต์  
 • คำครุ คำลหุ
 • อักษรควบ
 • ทัณฑฆาตและตัวการันต์
 • พยางค์และคำ
 • ชนิดของคำ 7 ชนิด
 • คำพ้อง

(36 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

คอร์สตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ 

เตรียมสอบเข้า ม.1 EP.1

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยแนวข้อสอบกว่า 500 ข้อ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครสวรรค์  รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 
 • Noun
 • Article 
 • Quantifier 
 • Pronoun
 • Subject-Verb Agreement
 • Present Tenses 
 • Past Tenses 
 • Future Tenses 
 • Passive Voice
 • Conditional Sentence
 • Modal Verb 
 • Adjective 
 • Adverb
 • Comparison 
 • Preposition 
 • Conjunction 
 • Question Tag

(36 ชั่วโมง)

ราคา : 3,000 บาท

ทำเนียบคนเก่งของ รร.นครสวรรค์สอนเสริม

.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
.jpg
-1.jpg