Pre-test น้องประถม สอบฟรี! ติวฟรี! มีรางวัล

กิจกรรมดีๆ เพื่อน้องประถม ซ้อมมือก่อนลงแข่งทุกสนามสอบ ม.1 รับสมัครถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 ลงทะเบียน ฟรี!! ห้องปกติ ห้องพิเศษ น้องประถม สอบ Pre-Test ฟรี ติวฟรี มีรางวัล OnDemand ประถม จัดสนามสอบออนไลน์ 100% ผ่าน Learn Anywhere เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบเข้าม.1  วิชา วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ แนวข้อสอบเพื่อเข้า โรงเรียนชั้นนำ ในกทม. อาทิ สวนกุหลาบ สามเสน สตรีวิทย์ บดิน หอวัง ฯลฯโดยแบ่งเป็น 2 สนาม รร. สามัญทั่วไป และ ห้อง gifted 🌼 ตารางสอบ วันสอบ 9 ต.ค. 64 09.00-10.30 น. คณิตศาสตร์ ห้องปกติ […]